Namsos frikirke > FriBU - Frikirkens Barn og Unge

FriBU - står for Frikirkens Barn og Unge

FriBU er en egen nasjonal organisasjon som ivaretar barne og ungdomsarbeidet på lokalt plan i Frikirkens menigheter rundt om i landet.

Vil du vite med om hvordan de er organisert og hvordan de jobber kan du gå inn på hjemmesiden http://fribu.no/

Visjonen for FriBU ser du nedenfor: