Namsos frikirke > FriBU - Frikirkens Barn og Unge > FUN - ungdomskvelder

FUN! Frikirkens Ungdommer i Namsos.

Dette er samlingene for ungdommer fra 8. klasse og oppover. 

Fun-møter er ungdomskvelder vi har i frikirka annenhver fredag. Her blir det andakt, musikk og sosialt! Det blir litt forskjellige ting vi holder på med, eks quizkvelder, filmkvelder, fotokonkurranse- og MYE mer som vi finner på etterhvert!  

Datoene for vårenkommer etterhvert. Så følg med!

FUN har en egen lukka facebookgruppe du kan bli med i, der du får mer info om hva som skjer for hver gang: 

https://www.facebook.com/groups/T3weekly/?fref=ts

 

Velkommen på ungdomskveld! :D