Søndagsskolen Sprell levende!

 

Vi har samlinger under hver formiddagsgudstjeneste for barn mellom 3 og 14 år.

Ungene deltar med barnesang i gudstjenesten før de går med sine ledere til hver sin samling.

 

Vi deler de inn i to aldersgrupper:

 

 

  • Tårnagent-klubben (4-9 år, t.o.m. 4. klasse)  Samling på søndagsskolerommet
Her bruker vi Norges søndagsskoleforbund sitt opplegg "Sprell Levende" som vi synes er veldig bra!
Mer info om hva det er får du ved å trykke på denne linken: http://www.sondagsskolen.no/
 
 
  • Tweens ( 10-14 år, 5. -7. klasse der 4. klassingene også kan bli med hvis de vil) Samling på loftet

Vi bruker Acta (Normisjons barneopplegg) sine ressurser med forskjellige aktuelle tema der vi ser en video, samtaler og gjør noe aktivt etterpå. 

 


Har du spørmål om søndagsskolen,
kan du ta kontakt med vår barne og ungdomsarbeider Leonie Dorland på mob. 46 78 21 29
 
 
NB. Det ikke søndagsskole på familiegudstjenestene. Da deltar Between (10-14 år)