Namsos frikirke > Menighetsliv > Bønnedag

Bønnedager i kirka

 Hver tirsdag fra kl 12.00- 15.00 har vi bønnedag i kirka.

 Det hele starter med nattverd.

 Her er det mulighet for stillhet innenfor Gud og bønn for  ting som er aktuelle.

Det er også muligheter å få forbønn.

KOM OG OPPLEV GUDS NÆRHET

I ET VARMT FELLESSKAP. :)