Namsos frikirke > Menighetsliv > Bønnemøter

Alt starter med bønn.

Historien viser at eksempelvis vekkelser starter med systematisk bønn.
Jesus sa selv til sine disipler i Matt. 18, 19-20:  
"Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 
For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem."
Etter at Jesus hadde dratt opp til sin Far holdt disiplene trofast sammen i 40 dager i bønn før de fikk den hellige ånd. 
 

For menigheten er det derfor viktig at vi kommer sammen og ber.

Vi har 3 forskjellige bønnemøter:
 
Annenhver mandag kl. 20.00 er det bønnemøte på Bethel, Tøtdal.
Hver tirsdags kveld kl. 19.00 er det bønnemøte i Frikirken, Gullvikmoen.
Annenhver onsdag kl. 20.00 er det bønnemøte på Aglen, Otterøya. (Hjemme hos Rita og Gjermund Aglen)
(se kalender på forsiden for datoer.)
 
Alle velkommen! 
 

I tillegg har vi, hver tirsdag, bønnelunsj fra kl. 11-12 i kirka. Ta med deg matpakken og kom. Her får du kaffe/te.