Namsos frikirke > Menighetsliv > Gudstjenester

Gudstjenester

Vi har gudstjenester i Frikirkens lokaler på Gullvikmoen omtrent hver søndag kl 11.30.

I vår menighet har vi noe som heter "Gudstjenstegrupper". Det vil si at forskjellige grupper har ansvar for å planlegge og gjennomføre gudstjenester hver sin måned. Dette gjør at mange er engasjerte inn i tjeneste og vi opplever en stor og rik variasjon i uttrykk og form gjennom året. Dette er også med på å skape tilhøringet og fellesskap. Ønsker du å bli med i en slik gruppe, ta kontakt med pastor Bjørn Roger.

På alle gudstjenestene, unntatt familiegudstjenestene, har vi søndagsskole. For mer info om den, se "SPRELL LEVENDE -søndagsskole" under fanen "FriBU"

Gudstjenstene kunngjøres i Namdalsavisa på fredager og på frikirkens offisielle facebookside, samt på kalenderen på forsiden her. 

Det er kirkekaffe i sokkeletasjen etter hver gudstjeneste. Kirkekaffen er en viktig del av søndagen. Her får man tid til å prate med venner, hilse på nye mennesker, lytte til noen som trenger å dele noe eller bare bli med i den gode praten rundt bordet. 

Du er hjertelig velkommen til et varmt fellesskap!

!