Namsos frikirke > Menighetsliv > Smågrupper/Husgrupper

Vi er skapt for å ha fellesskap,

med Gud og med hverandre.

Bli mer i et mindre felleskap!

I smågruppene kan vi få dele liv med hverandre, be for hverandre, ta opp aktuelle spørsmål og være gjestfrie for hverandre.

Menighet handler om mer enn å sitte på en stol og høre på en god tale, det handler om å ha ekte og nære relasjoner til andre kristne mennesker. Å dele troen med noen i et mindre og trygt fellesskap er viktig for å vokse i troen.

Smågruppene samles i hjemmene hos hverandre, spiser et måltid og blir bedre kjent. Her er det rom for å dele tanker om bibelen, om hverdagen, kristenlivet, utfordringer, gleder og sorger. Og her kan vi be for og med hverandre!

Gruppene møtes regelmessig slik den enkelte gruppe blir enig om. 

Er du interessert i å være med

i en gruppe?

Ta kontakt med 
 
Diakon Bernt Bendiksen mob. 412 10 586

bernt.bendiksen@gmail.com