Vi er skapt for å ha fellesskap,

med Gud og med hverandre.

Bli mer i et mindre felleskap!

I smågruppene kan vi få dele liv med hverandre, be for hverandre, trøste hverandre og være gjertfrie mot hverandre.

Menighet handler om mer enn å sitte på en stol og høre på en tale, det handler om å ha ekte og nære relasjoner til andre kristne mennesker. Å dele troen med noen i et mindre og trygt fellesskap er viktig for å vokse i troen.

Smågruppene samles i hjemmene hos hverandre, spiser litt og blir bedre kjent. Her er det rom for å dele tanker om bibelen, om hverdagen, kristnlivet, utfordringer, gleder og sorger.Og her kan vi be for og med hverandre!

Gruppene møtes regelmesig slik den enkelte gruppe blir enig om. 

Er du interessert i å være med

eller danne en gruppe?

Ta kontakt med en av disse:
Pastor Bjørn Roger Stien mob. 906 94 109

bjorroger.stien@frikirken.no

 
Diakon Bernt Bendiksen mob. 412 10 586

bernt.bendiksen@gmail.com