Ukas andakt: Hvetekornet (uke 30)

Av Gjermund Aglen

 

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære.»

                                                                                     Joh. 12, 24-26

 

Ordene som møter oss på Olavsdagen i morgen er disse versene fra Johannes’ evangelium. Hvetekornets lov; et bilde på Jesus som måtte dø for at vi skulle leve, men også med en klar formaning til den som ønsker å følge Jesus.

 

I dag er mange predikanter opptatte av å snakke om såing og høsting, som regel presentert i økonomisk sammenheng. Hvetekornets lov forteller oss imidlertid at vi er kalt til å så noe mye mer enn bare våre økonomiske midler. Gud kaller oss først og fremst til å så våre liv.

I dag er det lett å trekke fram Olav Den Hellige og andre martyrer, som virkelig sådde sine liv for Guds rike. Men å gi sitt liv handler ikke bare om å for Guds rike, men om å leve for Guds rike.

 

Den som vil følge Jesus, den som vil ha del i Guds rike, del i det evige liv, må leve et liv i Guds rikes tjeneste. Vi er kalt til et liv i tjeneste, vi er ikke kalt til et liv som passive mottakere. Vi er ikke kalt til et liv som tilskuere til en forestilling søndag formiddag. «Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er skal også min tjener være.»

Hvor er Jesus i dag? Hvor vil han du skal være i dag? Hvem vil han du skal tjene i dag? Hvem skal du gi ditt liv til i dag? Hvem lever du for?

«Og han døde for alle,

for at de som lever,

ikke lenger skal leve for seg selv,

men for ham som døde

og sto opp for dem.»

                                                                                     2. Kor 5,15


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: