Ukas andakt: Svake menneske (uke 31)

Av Gjermund Aglen

 

«Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg!»»

                                                                                     Dan. 6, 17

 

Babylon har blitt erobret av perserkongen Kyros, og Dareios er innsatt som konge over Babylon. Daniel, som utmerket seg under kong Nebukadnesar og som hadde en høy stilling i Babylon før erobringen, har klart seg godt også etter persernes inntog. Dareios vurderte å forfremme Daniel over de andre satrapene og ministrene i Babylon.

Dette ble ikke populært, og de misunnelige ministrene og satrapene prøvde å få noe på Daniel, slik at de kunne anklage ham for kongen. Da det ikke lyktes dem å finne noe (tenkt å ha levd slik at dine fiender ikke kunne finne noe å anklage deg for!), legger de en slu plan.

Skal de finne noe å anklage Daniel for, må det ha med hans religion å gjøre. De går da til kong Dareios og smigrer ham etter noter, for så å si: «Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i tretti dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen.»

 

Her burde Dareios ha luktet lunta! Han kjente jo Daniel, han hadde til og med tenkt å forfremme ham framfor de andre. Vi ser i vers 17 at han kjente til den Gud Daniel dyrket. Han burde ha skjønt at det ikke var sant at alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne var enige. Det var i hvert fall èn som ikke var enig; Daniel.

Likevel er forfengeligheten sterkere hos Dareios enn hans kritiske sans, og det kan vel gjelde noen hver av oss. Han ser ikke konsekvensen av hans synd, før det er for sent.

Dareios var et svakt menneske, men han hadde en mektig posisjon. Dessverre sitter det ofte svake mennesker i mektige stillinger, og det får konsekvenser. De lar seg nemlig, som Dareios, lett styre av mennesker med en skjult agenda, eller det som verre er. De kjenner ikke sin egen svakhet, og er ikke oppmerksom på den. Dareios var forfengelig, de var hans svakhet. En effektiv synd, forfengeligheten, i filmen «Djevelens advokat» uttaler Satan selv at det er hans favorittsynd, og det kan være noe i det.

For andre er det kanskje stoltheten som ligger under som grunnsynden i livet. Dareios kunne ikke omgjøre loven, fordi han selv var underlagt loven. Andre omgjør ikke sine handlinger fordi de er for stolte til å innrømme at de gjorde feil, selv etter at de har sett konsekvensen.

 

Daniel ble reddet, Gud reddet ham fra løvene. Dette førte til at Dareios lagde en ny lov, fordi han skjønte at det fantes en høyere lov enn medernes og persernes lov; Guds lov.

Daniel ble reddet, de fleste som utsettes for svake mennesker i mektige stillinger blir ikke reddet, i hvert fall ikke på denne siden, de må bære konsekvensene av andre menneskers synd.

Derfor er Dareios et eksempel til advarsel for oss, og særlig for mennesker som på ulike måter har makt over andre mennesker; kjenn dine svakheter! Alle har vi svake punkter, alle har vi strenger som kan spilles på, slik at vi lar oss manipulere. Men den som kjenner sine svakheter, og er oppmerksom på dem, tar sine forholdsregler.

 

Har du kastet mennesker i løvehulen? Har din forfengelighet, din stolthet, din misunnelse vært et redskap som har blitt brukt til å manipulere deg, slik at andre har blitt skadelidende?

Dareios gjorde hva han kunne for å redde Daniel, men det var for sent, bare Gud kunne redde ham. Kanskje kan du enda gjøre noe for dem du har skadet, om ikke annet erkjenne og be om tilgivelse?


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: