Andakt: Rettledning og oppmuntring (uke 35)

Av Gjermund Aglen

 

«For øvrig, søsken, gled dere!

Ta imot både rettledning og oppmuntring!

Vis enighet, hold fred, så skal kjærlighetens

og fredens Gud være med dere.»

                                                                                              2. Kor. 13,11

 

Paulus skriver dette til menigheten i Korint. Dette er en menighet som har hatt behov for mye rettledning, Korinterbrevene bærer preg av det. Paulus skriver til en menighet han er glad i, til mennesker han bryr seg om. Han skriver til oppmuntring, men også til rettledning, og han ber menigheten ta imot begge deler med glede.

 

Hvis disse brevene hadde vært skrevet til vår menighet, hvis vi, og våre menighetssøsken hadde vært adressat for Paulus’ formaninger, hvordan ville vi ha reagert? Ville vi ha tatt imot rettledningen med glede? Ville vi ha akseptert at noen hadde påpekt våre feil og mangler, og irettesatt oss? Ville vi ha tatt ordene til oss, eller ville vi ha gått til motangrep, ropt et rungende «døm ikke!»?

 

Hvis vi, som kristne og som menigheter, skal holde oss på veien, hvis vi skal nå fram til målet; trenger vi både oppmuntring og rettledning. Den som ikke tar imot rettledning, går seg lett vill. Kristne mennesker, ledere i Guds rike, ja hele menigheter har gått vill og havnet i sekterisme og vranglære fordi de ikke tok imot rettledning. En skal ikke lese lenge i kommentarfelt på kristne nettsteder før eksemplene lyser imot en.

 

Den som ikke får oppmuntring, går trett og gir opp, og når kanskje ikke målet han heller. Vi trenger balanse, både i det vi gir, og det vi tar imot.

 

Vi har mektige fiender som ønsker å dra oss i feil retning. Djevelen har ikke gitt oss opp! Han har ikke gitt opp å få makt over enkeltmennesker og menigheter. Derfor trenger vi Paulus’ formaninger, og vi trenger å ta imot dem, bøye oss for dem og følge dem.

 

Åndskampen er ikke bare en kamp som kjempes i bønn, det er i høyeste grad også en kamp som kjempes i ord og gjerninger. La oss derfor ta imot rettledning og oppmuntring, så vi kan gjøre de gjerninger Gud leder oss til, og ikke følger motstanderens forlokkende løgner.

 

«Vis enighet,

hold fred,

så skal kjærlighetens og fredens Gud

være med dere.»

 

https://www.youtube.com/watch?v=sUzXKQb1VG4

 


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: