Andakt (uke 36)

Av Gjermund Aglen. Foto: Rita Aglen

 

«Dere er verdens lys!

En by som ligger på et fjell,

kan ikke skjules.»

Matt. 5, 14

 

 

Har vi lyset på?

Et hus der lyset er på, er et hus der det er noen hjemme. Et hus der det går an å komme inn, bli møtt av mennesker, få mat, finne hvile. For et menneske som har gått seg bort i mørket, gir det håp å finne et hus der lyset er på.

 

Jeg håper vi som menighet er et hus der lyset er på. Jeg tenker ikke først og fremst på lyset i kirkebygningen, men lyset i den bygningen Det Nye Testamentet snakker om; bygningen av mennesker.

 

Det er natt, verden ligger i mørke. Vi trenger et sted der lyset er på. Et sted der vi blir sett, der vi blir møtt, et sted der vi kan komme inn, finne varme, næring og hvile. Et sted der vi møter omsorg, der vi kan komme med våre spørsmål, vår tro og vår tvil, et sted der spørsmålene blir tatt på alvor, der vi kan finne svar.

 

Er vi som menighetsfelleskap et slikt sted? Har vi lyset på, er vi hjemme for mennesker som har gått seg bort i mørket? Er vi et fellesskap som viser omsorg, som gir næring, som gir utrustning, som tar spørsmål på alvor og prøver, ikke bare å snakke om dem, men å finne svar på dem?

 

Et sted der lyset er på, er annerledes enn det som ligger i mørket, tar vi sjansen på å være et annerledes fellesskap?

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ5R08xDC6c


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: