Andakt: Brutte realsjoner (uke 37)

Av Gjermund Aglen. Illustrasjon: Rita Aglen

 

«Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre,

så dere kan bli helbredet.»

                                                     Jak. 5, 16a

 

 

 

Bekjenn syndene, så dere kan bli helbredet. Synd, fikk vi høre på menighetsweekenden, er noe som skader oss selv eller andre, eller som skader våre relasjoner til hverandre og til Gud. Jeg tror dette er vesentlig. Jeg tror det er mange ødelagte relasjoner i våre menigheter og forsamlinger, relasjoner som er ødelagt på grunn av synd.

Har du noen slike relasjoner? Mennesker du har et vanskelig forhold til, mennesker det er vanskelig å forholde seg til? Hvor ligger årsaken?

 

Slike skadde eller ødelagte relasjoner kan ofte spores tilbake til ting som er gjort eller sagt. Det kan være ting om er gjort i beste mening, men som har fått et negativt resultat, eller det kan være ting som er gjort ut fra svakheter som misunnelse, grådighet, egoisme eller bitterhet.

 

Ødelagte relasjoner i menigheten begrenser menighetens effektivitet som Guds redskap. Hvis vi har problemer med å forholde oss til hverandre på grunn av sår vi bærer med oss, begrenser det frimodigheten og det begrenser vår frihet til å tjene hverandre. Hvis vi har problemer med å forholde oss til hverandre på grunn av dårlig samvittighet, skjer det samme.

Hvordan kan da slike ødelagte relasjoner bli helbredet? Forhold kan være så ødelagte at de ikke kan repareres, i hvert fall ikke uten et regelrett under. Men enten det kreves overnaturlig inngripen, eller det greier seg med det naturlige, ligger forutsetningen i dette verset fra Jakobs brev; bekjenn syndene for hverandre.

 

Så lenge vi unnskylder våre egne synder, forsvarer oss med alle de gode grunnene vi hadde for å gjøre som vi gjorde, vil relasjonene til dem vi har såret bare bli mer og mer skadet. Når vi forsvarer uretten, gjentar vi den.

 

Bekjenn da syndene. For uten bekjennelsen, uteblir oppgjøret og uten oppgjøret, uteblir forsoningen, uten forsoningen uteblir helbredelsen.

 

La ikke gammel urett bli en begrensning for Guds rike når du har makt til å hindre det!


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: