Andakt: Minneord (uke 38)

Av Gjermund Aglen

 

 

«Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.»

1. Tess. 4, 13-14

 

Den 13. april 1983 ble det født en liten gutt i California, foreldrene ga ham navnet Nabeel. Han vokste opp i en familie som tilhørte den fredelige Ahmadi-sekten av Islam.

Nabeel var en virkelig troende, han studerte Koranen og søkte å finne sannheten. Han var kunnskapsrik, og diskuterte gjerne religion. På universitetet møtte han David Wood, en kristen medstudent. De innledet en diskusjon som skulle vare i flere år. Resultatet av samtalene, diskusjonene og vennskapet, var at Nabeel konverterte, og ble døpt.

Nabeel Qureshi gikk fra å være en ivrig, kunnskapsrik og kunnskapssøkende forsvarer av Muhammed og Islam, til å bli en ivrig, kunnskapsrik og kunnskapssøkende forsvarer av Jesus og Kristendommen. Han ble ansatt i Ravi Zacharias International Ministries, og fikk reise rundt i verden å forkynne og undervise. Mye undervisning kom ut på YouTube, og han fikk gitt ut flere bøker om sin trosreise og forholdet mellom Islam og Kristendommen.

 

Nabeels konvertering gikk ikke upåaktet hen i muslimske kretser. Hans store sorg var den smerte og skuffelse han påførte sine foreldre og sin nære familie, da han forlot Islam. Andre muslimer reagerte ikke med sorg, men med sinne.

 

I slutten av august 2016 fikk hans motstandere vann på mølla. Nabeel kunne da informere om at han hadde blitt diagnostisert med magekreft, og utsiktene var ikke gode. Han fortsatte sin tjeneste, la ut videoer fra sykesengen. Mange muslimer så denne sykdommen som en forbannelse fra Allah, fordi han hadde konvertert.

17. september 2017 fikk Nabeel møte den oppstandne Jesus ansikt til ansikt. Han hadde bedt om helbredelse, like til det siste, om ikke annet for at ikke muslimer skulle tro at han var blir forbannet av Allah. Selv om han ba om helbredelse, og håpet på det, la han alltid til, at om han ikke fikk sitt mirakel, ville han likevel stole på Jesus.

 

34 år gammel, tre og et halvt år yngre enn undertegnede, døde Nabeel Qureshi. Noen ganger er Herrens veier i overkant uransakelige. Så rik en tjeneste avsluttet, så meningsløst tidlig.

 

I Bibelen leser vi om Stefanus. Hans tjeneste ble heller ikke lang, han ble steinet. De som drepte ham, trodde de hadde fått ham til å tie, de trodde de hadde kvalt hans budskap. Men Stefanus’ ord lever videre 2000 år senere, i verdens mest solgte bok.

 

Nabeels undervisning ligger tilgjengelig på YouTube, for alle som forstår engelsk. Han er en av få av verdens fremste apologeter som faktisk er blitt oversatt til norsk, så langt er to bøker oversatt; «Søkte Allah, fant Jesus» og «Bare èn Gud, Allah eller Jesus». Tjenesten lever videre! Gud har ikke sluttet å bruke Nabeel Qureshi selv om Han hentet ham hjem.

 

Det er ikke alle som blir helbredet i dette livet, selv om de tror på helbredelse, selv om de er lydige, selv om de står i en rik tjeneste. Noen ganger møter vi det meningsløse, og vi sørger. Hans foreldre sørger, hans kone og deres lille datter sørger, hans venner sørger. Selv jeg som aldri har møtt mannen, kjempet med tårene da jeg fikk vite at han var død, fordi hans tjeneste har betydd noe for meg. Men Paulus sier i 1. Tess 4, 13-14:

«Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.»

 

Så har han nådd frem til målet, og får møte sin Gud, og bli gjenkjent. Så kan vi glede oss over den arven har etterlater seg, av kunnskap, av inspirasjon, av kjærlighet og fred. Alt fordi en kristen medstudent valgte å ta samtalen, å ta debatten, ta diskusjonen. Fordi en kristen medstudent hadde kunnskapen og kjennskapen som skulle til, for å, med Den Hellige Ånds hjelp og ledelse, overbevise en troende muslim om at Jesus er Gud.

Så kan du som skjønner engelsk følge linken under, for å finne ut hvordan denne medstudenten ble kristen!

http://www.youtube.com/watch?v=DakEcY7Z5GU

 

 

 


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: