Andakt: Å se løgn (uke 39)

Av Gjermund Aglen

 

«Synene deres er tomme, og spådommene er løgn. De sier «Herren sier», enda Herren ikke har sendt dem. Og likevel venter de at han skal la ordet slå til!  Er det ikke tomme syner dere kommer med og løgnaktige spådommer dere uttaler når dere sier «Herren sier», enda jeg ikke har talt?
     Derfor sier Herren Gud: Fordi dere taler tomme ord og ser løgn, kommer jeg mot dere, lyder ordet fra Herren Gud.» 

                                                                                              Esek. 13, 6-8

 

Dette er Guds ord mot falske profeter. Legg merke til hva Han sier i vers 8; «Fordi dere taler tomme ord og ser løgn, kommer jeg mot dere.» Dere ser løgn. Det er mulig å forstå dette som at «profetene» ikke bare diktet opp historier, men at de virkelig hadde syner, men at det de så var løgn.

 

Gud, gjennom profeten Esekiel, fornekter altså ikke nødvendigvis at disse «profetene» har hatt åndelige opplevelser. De har opplevd noe, de har fått noe, men de har ikke fått det av Gud! Det er ikke Gud som har talt til dem.

 

Jeg har tidligere advart mot erfaringsbasert tro, eller kanskje enda verre; opplevelsesbasert tro. Disse «profetene» hadde opplevelser, de så syner, men synene var ikke fra Gud.

 

Mennesker i dag har åndelige opplevelser, ikke bare i kirker og på bedehus. Noen har åndelige opplevelser gjennom yoga, noen har åndelige opplevelser gjennom trancendental meditasjon, noen har åndelige opplevelser i møte med buddhisme, mormonisme eller gamle hedenske ritualer. Noen har til og med opplevelser med UFOer eller spøkelser.

 

Vi har lett for å tenke at dette stort sett dreier seg om innbilning. Vi tenker gjerne at slike opplevelser må ha en naturlig forklaring. Vestlige kristne er farget av den virkelighetsoppfatningen som er i det sekulære samfunnet rundt oss. For en stor del er dette en materialistisk virkelighetsoppfatning som ikke godtar noe annet enn naturlige forklaringer.

 

Hvis vi går til Bibelen derimot, finner vi et overnaturlig verdensbilde. Bibelen vil ikke nødvendigvis avfeie menneskers opplevelser og erfaring fra andre religioner eller det vi gjerne kaller overtro. Bibelen forteller oss om en overnaturlig, eller åndelig virkelighet som faktisk har et innhold. Det er noen der ute, og det er ikke bare «good-guys». Det finnes intelligent ondskap som kan gi sterke åndelige opplevelser, og som har til hensikt å få mennesker bort fra sannheten.

 

Slik som disse falske profetene, kan det være mange i dag som «ser løgn». Jeg tror også det kan finnes innenfor det vi kaller kristne forsamlinger. Våre opplevelser må derfor holdes opp mot noe. Vi må ha en standard, en norm å vurdere våre opplevelser mot. Å kjenne Gud er ikke bare å oppleve Gud, å kjenne Gud, er å vite hvem Han er og hva Han vil. Å kjenne Gud er ikke bare opplevelse, det er også kunnskap. Hvordan kan du si at du kjenner noen, hvis du ikke vet noe om dem?

 

Vi har et enormt fortrinn framfor «profetene» Esekiel profeterer mot; vi har Bibelen. Vi har Guds vilje, åpenbart for mennesker og skrevet ned. Vi kan lese i en bok, og bli kjent med Den Allmektige Gud. Profetene på Esekiels tid hadde i beste fall noen skrifter, menneskene de profeterte for hadde ingen ting. Vi har en Bibel, vi har en norm å vurdere våre og andres opplevelser opp imot. Vi kan vurdere budskapet, forkynnelsen, profetiene opp mot det ordet Gud har gitt oss.

La oss bruke vårt fortrinn, så vi ikke forkynner tomme ord og ser løgn, men forkynner et levende ord og ser sannheten.

 

 


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: