Andakt: No one talks about it (uke 33)

Andakt: No one talks about it (uke 33)

Av Gjermund Aglen Foto: Rita Aglen

 

 

No one talks about it.

 

 

«men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger.»

1. Pet. 3, 15-16

Jeg leser på nettet at en av lovsangslederne i Hillsong, Marty Sampson, har offentliggjort på Instagram at han har forlatt troen. Han skriver bl.a.: «How many preachers fall? Many. No one talks about it. How many miracles happen. Not many. No one talks about it. Why is the Bible full of contradictions? No one talks about it. How can God be love yet send four billion people to a place, all ‘coz they don’t believe? No one talks about it. Christians can be the most judgmental people on the planet—they can also be some of the most beautiful and loving people. But it’s not for me.»

Oversatt: «Hvor mange predikanter faller? Mange. Ingen snakker om det. Hvor mange mirakler hender. Ikke mange. Ingen snakker om det. Hvorfor er Bibelen full av motsigelser? Ingen snakker om det. Hvordan kan Gud være kjærlighet, og samtidig sende fire milliarder mennesker til et sted, bare fordi de ikke tror? Ingen snakker om det. Kristne kan være de mest fordømmende mennesker på planeten – de kan også være noen av de vakreste og mest kjærlige mennesker. Men det er ikke noe for meg.»

 

Vi liker å snakke om ateister som kommer til tro på Jesus, og dem har det vært en god del av de senere årene, men det er også noen som går andre veien, og for å si som Sampson «no one talks about it»!

 

Dette er et menneske som har ledet lovsang i en stor menighet, som har skrevet lovsanger, formulert tekster som gir uttrykk for tilbedelse. Hvordan kan dette skje? Hvordan kan man komme dit at man mister troen, når man står i en slik tjeneste?

 

Det som slår meg er det han gjentatte ganger sier; no one talks about it. De spørsmålene han har kjempet med, har forblitt ubesvart. Er det slik i mange menigheter; at vi ikke snakker om de vanskelige tingene?

Mye av det Sampson lister opp, stemmer med min erfaring. Mange kristne ledere er falt. Særlig i sammenhenger der enkeltmennesker får stor makt, er risikoen enorm. Men det er jo ikke et argument mot sannheten i den kristne tro, tvert imot. Bibelen forteller jo side opp og side ned om ledere som faller, Saul, David, Salomo; heltegalleriet i Bibelen består av mennesker! At mennesker faller bekrefter Bibelens troverdighet. At mennesker med makt i menighetene faller, er forutsagt i Ordet. Vi oppfordres derfor til å være på vakt mot det, og det nye testamentets beskrivelse av lederskap i menighetene skal gi redskaper for å begrense muligheten. Dette må vi kanskje snakke litt om?

 

Ikke mange mirakler hender. Det stemmer også! Mirakler er vanskelig å dokumentere, og dokumentasjonen kan ofte bortforklares. Jeg har sett svært få mirakler i mitt snart 40-årige liv i Guds rike, og med litt innsats skal jeg klare å bortforklare de fleste. Her er vi borti litt av det som er problemet med deler av den karismatiske kristendommen. Jeg identifiserer meg som bibelsk karismatisk; det betyr at jeg tror at nådegavene (som ordet karismatisk kommer av) er virksomme i menigheten i dag. Jeg tror at Gud gir mennesker overnaturlige gaver, noen av disse gir seg utslag i tegn og under. Men jeg tror også at et under pr. definisjon er et unntak, og ikke en regel. Vi blir ofte fortalt at Jesus og disiplene helbredet alle som var syke, derfor skal vi også gjøre det, men det er ikke sant! Kanskje vi burde snakke litt om det?

 

Et annet problem er at et mirakel ikke beviser noe som helst! Bibelen forteller oss at også de onde overnaturlige vesener er i stand til å gjøre under, og vi vil aldri vite sikkert hva som forårsaker mirakelet. Eller som en ateistisk lege svarte, da han ble spurt om hva han ville tenkt dersom en pasient som han hadde gitt opp, plutselig ble frisk: «Da må det vel være jeg som har gjort noe likevel!»

 

Jeg tror på mirakler fordi jeg tror på Jesus, ikke motsatt! Hvorfor snakker vi ikke om miraklene som ikke hender? Fordi vi har lært av trosbevegelsen at vi må tro for at det skal skje, hvis vi sier noe som sår tvil, hindrer vi Gud i å gjøre under. Troen på miraklene er medvirkende til at de skjer. Mange tegner et bilde av livet i Guds rike som minner om en reklamefilm; vi skal fristes inn i Guds rike med løfter om helse, velstand og suksess. Da kan vi ikke tillate oss å snakke om forfølgelse, sykdom og fall. Men Bibelen snakker om det, kanskje vi skulle snakke litt om det også?

At Bibelen er full av motsetninger? Det kan vi godt snakke om, mye og lenge! Dette kalles apologetikk, og er noe av det Peter oppfordrer til i versene jeg har sitert.

 

Hvordan kan en kjærlig Gud sende mennesker i fortapelsen bare fordi de ikke tror? Han gjør ikke det, de dømmes etter sine gjerninger, og dommen er rettferdig. Vi kan like gjerne spørre: hvordan kan en rettferdig Gud frikjenne noen, og gi dem evig liv? Dette burde vi kanskje også snakke litt om, de fleste bildene kristne har om himmel og helvete, har de ikke hentet fra Bibelen. Hvordan er egentlig livet etter døden? Snakke om det?

 

Jeg tror mange kristne holder seg på grunt vann, fordi vi er redde hva som skjer hvis vi beveger oss ut på dypet. Vil troen holde, hvis jeg begynner å stille slike spørsmål? Hvis det eneste svaret vi som forkynnere, pastorer, lærere og ledere kommer med er «du må bare tro», så vil den nok ikke det. Vi trenger noe mer solid enn følelser, stemninger og frimodige vitnesbyrd om mirakler. Vi trenger at flere nådegaver enn gavene til evangelisering, lovsang og helbredelse våkner til liv. Vi trenger nådegaven til undervisning, vi trenger å bli opplært og utrustet, enten vi har vår tjeneste i forkynnelse, lovsang, diakoni eller andre områder.

 

Det blir kveldsbibelskole i høst også; har du noe du trenger at vi snakker om? Ønsker om tema og problemstillinger mottas med sunn skepsis, og takk!

https://www.youtube.com/watch?v=a7U--p31vIY


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: