Andakt: Håp (uke 36)

Andakt: Håp (uke 36)

Av Gjermund Aglen foto: Pixabay.com

 

Håp

 

«Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.»

1. Kor, 15-19

 

Jeg er opptatt av at Guds rike ikke bare er noe som kommer etter døden. Jeg tror at troen på et liv før døden er en del av vår tro. Jeg tror vi er kalt til å leve sammen, og nyte det fellesskapet med Gud og hverandre som vi skal ha i evigheten, allerede her og nå i menigheten.

 

Jeg tror at Gud helbreder i dag, at han ikke har avsluttet sine nådegaver og sin mirakuløse aktivitet, men at vi kan oppleve undere her på Jorden.

Men, det er ikke alt! Jeg har et håp!

 

Jeg har et håp som strekker seg bortenfor døden og graven, jeg har et håp om at alt som ikke blir helbredet i dette livet, en dag skal bli helbredet. Jeg har et håp om at alle som ikke får rettferdighet i dette livet, skal få det i evigheten. Jeg har et håp om at de Guds løfter som ikke blir oppfylt på denne siden, skal oppfylles på den andre siden.

Hvis mitt håp bare gjaldt denne verden, var jeg det ynkeligste av alle mennesker.

 

Det finnes et håp, et ekte, vidunderlig håp – dette håpet er det Bibelen forkynner for oss. Men så finnes det også et annet håp, en billig etterligning – velstandsevangeliet, «the prosperity gospel».

Dette forkynnes med fynd og klem fra mange plattformer, men det er et «tatjlåt» håp, en mager trøst. Det forkynnes at alle Guds løfter gjelder dette livet. Det forkynnes at alle sykdommer skal helbredes her og nå! Det forkynnes at når vi ber om at Guds vilje skal skje på jorden som i himmelen, så betyr det at slik det er i himmelen, skal det være på jorden. Men hvis det var sant, var vi ynkelige mennesker, for da trodde vi noe som beviselig ikke er sant!

 

Når vi ber om at Guds vilje skal skje på jorden som i himmelen, betyr ikke det at vi ikke skal bli syke fordi det ikke finnes sykdom i himmelen; det finnes ikke død i himmelen heller, prøv å unngå den! Ingen gifter seg i himmelen, eller på den nye jord heller, ikke har vi sex og ikke får vi barn. Er det slik vi skal leve, for at Guds vilje skal skje «på jorden som i himmelen»?

Nei, vi ber om at Guds vilje skal skje på samme måte på jorden som i himmelen, men Guds vilje for det som skjer på jorden er ikke nødvendigvis det samme som hans vilje for det som skal skje i himmelen, eller på den nye jord.

 

Noen sykdommer blir vi helbredet for - Halleluja! Noen sykdommer dør vi av, og noen dør vi med – Halleluja! «Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.» Rom. 14, 8.

Det er dette som er virkelig herlighetsteologi! Vårt håp og vår tro er ikke avhengig av oppfyllelse i denne verden. Vi trenger ikke å prestere en tro eller å tvinge oss selv til å tenke positivt for å framtvinge helbredelser og mirakler. Nei, vi skal få be til vår Far, og takke ham for de under han gir oss, og så skal vi takke ham for den motgang og de lidelser han lar oss gå igjennom, i tillit til at han har oversikten, og vet hva som tjener oss til det gode – i evighetens perspektiv.

 

Vårt håp er ikke en billig etterligning som krever en krampaktig fornektelse av realitetene, vårt håp gjelder evigheten. Vi skal en dag stå opp, i friske kropper for å leve evig sammen med Gud og hverandre, en dag skal døden dø, en dag skal lidelsen opphøre, en dag skal alle Guds løfter innfris. Det er håp med mening! 

https://www.youtube.com/watch?v=OFBdH4Yaq_U

 


Del denne artikkel på e-post

Del med dine venner: