ELDSTERÅD

Eldste i Namsos frikirke:

Bjørn Roger Stien (pastor)
Tlf. 906 94 109
 
Bjørn Roger kommer opprinnelig fra Bjerka, sør for Mo i Rana.
Han er gift med Linda og de har to voksne sønner.
Høsten i 2013 ble han pastor i Namsos frikirke.
I tillegg til sin stilling her, er han presbyterieformann i Nordre.
 
Kjell Hestmo (leder eldsteråd)
Tlf. 910 09 550
 
Knut Osnes 
Tlf. 979 72 579
                       Bildet er fra innsettelsen av Knut Osnes.
Forbønnshandling med elstebrødrene sammen med leder i diakonrådet, Unni Karin Olsen.