Andakter/Ukas andakt: Gode nyheter (uke 39)

Ukas andakt: Gode nyheter (uke 39)

Av Gjermund Aglen, illustrasjon: Pixabay.com

 

Gode nyheter

 

«Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
     Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.  Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.  For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

Ef. 2, 1-10

 

Jesus kom ikke til verden for å gjøre dårlige mennesker gode, han kom for å gjøre døde mennesker levende. Vi var en gang døde…

Hvorfor var vi døde? På grunn av våre synder og misgjerninger. Vi var døde, og det var vår skyld. Vi lot oss lede av våre egne lyster, av våre behov og lengsler, og av våre egne tanker, våre ideer og ideologier. Vi var av naturen vredens barn, vi var av naturen skyldige til døden, ikke på grunn av Guds lov men på grunn av våre gjerninger.

 

Slik var vi en gang, men…

John Arne Gladsø prekte en gang i Namsos over dette lille ordet; «men». Dette fantastiske lille ordet som utgjør forskjellen på liv og død! Dette ordet som snur de dårlige nyhetene til gode nyheter; Men Gud er…

 

Paulus har gitt oss en beskrivelse av oss selv, av hva vi har fått til, hva våre gjerninger har ført til. Han har beskrevet menneskets forsøk på livet, og han har dømt forsøket til døden; vi var en gang døde.

Men Gud er rik på barmhjertighet. Når det snur, når Paulus beskriver de gode nyhetene; løsningen på dødens grep om våre liv, så er det ikke med en begrunnelse som ligger i oss. Det er ikke våre egenskaper som legger grunnlaget for forandringen, det er ikke våre troshandlinger, våre gode gjerninger, våre ritualer eller prestasjoner som forandrer situasjonen. Nei, Gud er… Fordi Gud er rik på barmhjertighet kan det komme et «men» etter døden, et «men» som gir liv.

Fordi Gud er rik på barmhjertighet, på grunn av Guds egenskaper, på grunn av Guds natur, Guds karakter – «Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger.»

Han gjorde oss levende, vi som var døde på grunn av våre gjerninger, ble gjort levende på grunn av Guds karakter. Vi som var døde på grunn av hvem vi er, ble levende på grunn av hvem Han er.

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

 

Så gjør vi gode gjerninger, ikke for å oppnå belønning, ikke for å bli mer frelst, eller gjøre Gud mer fornøyd, men fordi det er det vi er skapt til. Frelsen kommer av Guds barmhjertighet, Hans kjærlighet og den tas imot i tillit.

 

Det er nok, det som Jesus gjorde,
Det er nok det som han har sagt. Han har sona di synd den store,
Og deg vunni så rein ein drakt.

 

Det er nok, det som Jesus gjorde,
Om av syndarar størst du er. Du er beden til bryllupsbordet,
Også deg har din Frelsar kjær.

 

Nei, du treng ikkje lenger tvila,
For hans nåde er nok åt deg. På eit fullført verk får du kvila,
Og så ferdast me fryd din veg.

 

Det er nok, det som Jesus gjorde,
Det i døden og dommen gjeld. Me vil byggja på nådeordet,
Det er berggrunn som evig held.

 

Trygve Bjerkrheim 1959

Eller for den som vil ha det banket inn litt hardere: https://www.youtube.com/watch?v=tQTqu3mVgIE

Powered by Cornerstone