Andakter/Ukas andakt: Nær kilden (uke 38)

Ukas andakt: Nær kilden (uke 38)

Av Rita Aglen  Foto: Pixabay.com

Nær kilden

 

Salme 1, 1-3

"Salig er den som ikke følger

        ugudelige menneskers råd

        og ikke slår inn på synderes vei

        eller sitter sammen med spottere,

        men har sin glede i Herrens lov

        og grunner på den dag og natt.

        Han er lik et tre,

        plantet ved bekker med rennende vann:

        det gir sin frukt i rette tid,

        og løvet visner ikke på det."

 

Dette her er grunnleggende enkelt å skjønne: Får et tre for lite vann, kan det ikke bære frukt og det visner og dør til slutt. Vers 3 er nok mest kjent fordi det er et vakkert vers og taler tydeligst for det er et bilde som man kan skjønne godt. Kanskje har du som jeg, lest disse versene mange ganger før og kan nesten utenat? Men hva innebærer egentlig de to første versene? Hva var det denne personen gjorde som ble lik et tre plantet ved bekker med rennende vann? Jo, den holdt seg borte fra spottere, fra ugudelige menneskers råd. Den hadde sin glede i Herrens lov og grunnet på den dag og natt! Det betyr ikke at vi skal isolere oss fra omverden og kun leve i en “kristenboble”. Vi er i verden, men ikke AV verden. Men det er ikke verden som skal prege oss. Vi må få vår næring fra en annen plass.

 

For at jeg skal kunne bære frukt i den rette tid må jeg holde meg så nære kilden at jeg ikke tørker ut. Hvis jeg grunner på Herrens lov gjennom hele dagen, om jeg våkner og tar min tilflukt til Han om natten og den gir meg glede, får jeg ikke tid til å slå inn på synderens vei og lytte til ugudelige råd.

Jeg tror den onde er redd for at vi skal få dype røtter ved disse bekkene som gir liv. Men jeg vet at han ikke er sterk nok til å rive meg opp hvis jeg konsentrerer meg om å drikke fra den rette kilden.

 

Jer 17, 8

"Han er lik et tre

        som er plantet ved vann

        og strekker røttene mot bekken.

        Det frykter ikke når heten kommer,

        men står der med løvet grønt.

        Det sturer ikke i tørketider

        og holder ikke opp med å bære frukt."

Powered by Cornerstone