Andakter/Ukas andakt: Overbevist (uke 42)

Ukas andakt: Overbevist (uke 42)

Av Gjermund Aglen foto: Rita Aglen

 

 

 

«Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.»

2. Tim. 3, 12-17

Paulus skriver til sin gode venn og medarbeider Timoteus. Han skriver til trøst og oppmuntring, for Timoteus trenger det. Tidligere i brevet har han skrevet om at Gud ikke gir en ånd som gjør motløs. Kanskje hadde Timoteus lett for å bli motløs, noen av oss har det slik. Kjellertrappa er bratt og lang, og det skal lite til for å dytte oss utfor.

Paulus gir ikke lettvinte løfter som trøst til sin venn, tvert imot; «Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» Ikke «kan» eller «risikerer å bli» men «skal». Så har forfølgelsen ulik form og styrke, men alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus må betale en pris. Ikke fordi Gud har satt en høy pris på frelsen, den er gratis; billigere blir det ikke! Men fordi en fallen verden står Gud imot, og i en eller annen form vil motstanden gjøre seg gjeldende.

«…onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill.» Det er ikke rart Timoteus kjenner på motløshet, dette er ikke lyse framtidsutsikter. Det er lett å miste motet i møte med onde mennesker og svindlere, kanskje enda lettere i møte med gode mennesker som blir ført vill, og dermed fører andre vill. Hva er Paulus’ trøst til Timoteus?

«Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.»

Disse andre, som går hver sin vei, som føres vill og fører vill, de vil fortsette med det! Men du; du skal holde fast! Holde fast på det du har lært, og blitt overbevist om. Det handler ikke om meninger eller antagelser, det er ikke noe vagt og flytende over det Timoteus har å holde fast i. Nei, han skal holde fast i det han er blitt overbevist om!

Har du blitt overbevist? Har du en overbevisning å holde fast på når motløsheten kommer? Har du lært noe som holder selv om det blir utfordret? Har du våget å stille de vanskelige spørsmålene selv, så du vet om svarene dine holder? Eller er du redd for motstand og forfølgelse fordi du egentlig er usikker på om det du tror på holder vann?

«La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!  For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre og heller ikke over meg som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir.
          
      Han har frelst oss
          og kalt oss med et hellig kall,
          ikke på grunn av våre gjerninger,
          men etter sin egen vilje og nåde,
          som er gitt oss i Kristus Jesus
          fra evighet av,
          
     og som nå er blitt åpenbart
          ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord.
          Han har gjort ende på døden
          og ført liv og udødelighet
          fram i lyset ved evangeliet.
For dette er jeg satt til herold, apostel og lærer. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd meg, helt til dagen kommer.
     Ha de sunne ord du har hørt av meg, som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som er betrodd deg, ved Den hellige ånd som bor i oss!»

2. Tim. 1, 6b-14

https://www.youtube.com/watch?v=hT9QxwZA5gk

Powered by Cornerstone