Andakter/Ukas andakt: Skatten (uke 50)

Ukas andakt: Skatten (uke 50)

Av Gjermund Aglen  foto: .pxfuel.com

 

«Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke, og vær ikke engstelige! Alt dette er jo hedningene i verden opptatt av, men dere har en Far som vet at dere trenger dette. Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.
    Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.»

Luk. 12, 29-34

Hvor har du plassert dine verdier? Hva tenker du på, hva engster du deg for? Hva er du opptatt av?

Dette Jesus sier her kommer umiddelbart etter lignelsen om den rike bonden. Han som hadde sine verdier på låven, og ville bygge nye låver fordi han ikke lenger hadde plass til alt. «Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?»

Alt vi samler av verdier i denne verden er forgjengelig. Pengene kan du tape, karrieren kan gå i vasken, alt du eier forfaller og forringes. Hvor har du plassert dine verdier; hvor er det som er viktig for deg?

Det finnes bare ett sted å investere i uforgjengelige verdier; Guds rike!

Det eneste du kan ta med deg fra denne verden til den neste er mennesker. De menneskene du får dele evangeliet med, de du får gå sammen med på trosvegen i denne verden, vil ta imot deg i den neste! Kristi kropp i denne verden; menigheten, er en uforgjengelig skatt!

Hva er din primære verdi? Hva kan du ikke unnvære? Hvor er ditt primære fokus?

Hva har du som ingen kan ta fra deg?

Det du vil ta vare på oppbevarer du på et trygt sted. Det finnes ingen tryggere steder å oppbevare sine verdier enn i Guds rike. Der tyver ikke kommer til, og møll og rust ikke har adgang.

Corrie Ten Boom har sagt «If the devil can’t make you bad, he will make you busy.» Hvis djevelen ikke kan gjøre deg ond, vil han gjøre deg travel.

Mange av oss bruker mesteparten av tiden, energien og vår mentale arbeidskapasitet på ting vi kommer til å miste.

Mange forsamlinger og menigheter går til grunne, fordi medlemmene er opptatt med å jage etter ting som Herren uansett har lovt å sørge for, i stedet for å investere tid og krefter på fellesskapet i Guds rike.

Hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være. Er ditt hjerte i en bank, på en karrierestige, i en eiendom? Eller har du ditt hjerte i Guds rike? Har du ditt hjerte i Jesus, i hans kropp, hans familie?

Noen ganger må du gi slipp på det du tror du må ha, for å få det du virkelig trenger.

«He is no fool who gives what he cannot keep, to gain that which he cannot lose»

Jim Elliot (1927-1956)

Han er ingen tosk, som gir det han ikke kan beholde, for å få det han ikke kan miste.

«All the kingdoms built, all the trophies won

Will crumble into dust when it’s said and done

‘Cause all that really matters

Did I live the truth to the ones I love

Was my life the proof that there is only One

Whose name will last forever»

Casting Crowns «Only Jesus»

 

Casting Crowns "Only Jesus"

Powered by Cornerstone