Andakter/Ukas andakt: Trygghet (uke 3)

Ukas andakt: Trygghet (uke 3)

Av Gjermund Aglen

 

«Du er mitt håp, min Herre og Gud, min trygghet fra jeg var ung.»

Sal. 71, 5

 

Hva er ditt håp? Hvor er din trygghet?

 

I evangeliene leser vi om en rik mann som kom til Jesus, og ville vite hva som skulle til for å få evig liv. Han hadde holdt alle budene, og var trygg på sine egne prestasjoner. Jesus ba ham selge alt han eide og gi til de fattige, men det ble for mye forlangt!

Han søkte trygghet i sine gjerninger, og fant ut at det ikke holdt!

Eller sett på en annen måte; han ville ikke gi ifra seg tryggheten i sin velstand, for å få tryggheten hos Gud.

Det du stoler på, det du setter din lit til, det du finner din trygghet i; det er din gud. Forskjellige mennesker har forskjellige guder, noen finner tryggheten i rikdom eller moralske prestasjoner, som denne unge mannen, andre i fysisk eller mental styrke, høy intelligens, stor kunnskap, karriere, identitet, familie, kjærlighetsforhold eller gruppetilhørighet.

Alle disse gudene har èn ting felles: de er dypest sett utrygge, fordi alle kan mistes.

 

Corrie Ten Boom skal ha sagt at hun holdt alt hun hadde med et løst grep, fordi da gjorde det mindre vondt når Gud rev det ut av hendene hennes. Jeg tror det er en lur strategi! Vi har en Gud som elsker oss og ser i nåde til oss, derfor tar Han noen ganger fra oss ting vi tror vi trenger. Vær da ikke som den rike unge mannen som gikk bedrøvet bort, men la Gud få det! Selg alt du eier, om det er det Han forlanger!

Jeg har erfart at når Gud tar fra meg det jeg tror jeg trenger, så er det for å lære meg at det er Han som er mitt håp og min trygghet, ikke min status, min identitet, min karriere eller mine åndelige prestasjoner. Det er Gud som er mitt håp og min trygghet, alt annet er velsignelser så lenge de tas imot med takk og forbannelser i det øyeblikk de, i seg selv, blir mitt håp og min trygghet.

 

«Men jeg vil alltid vente med håp, jeg vil legge min lovsang til all lovsang du får.

Min munn skal fortelle om din rettferd, dagen lang om din frelse, enda dine gjerninger ikke kan telles.

Jeg vil tale om Herren Guds storverk, forkynne din rettferd, bare din.

Gud fra jeg var ung, har du lært meg opp. Jeg forteller fortsatt om dine under.

Gud forlat meg ikke selv når jeg blir gammel og grå, la meg tale om din kraft til hele den slekten som kommer.»

Sal. 71, 14-18

 

I Surrender- All Sons & Daughters

Powered by Cornerstone