Andakter/Ukas andakt: Ledestjerne (uke 4)

Ukas andakt: Ledestjerne (uke 4)

Av Gjermund Aglen         Bilde: Pixabay

 

«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:

Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

Matt. 2, 1-6

 

'Hvordan fant vismennene Jesus? Vi ser gjerne for oss at de oppdaget en stjerne, og så fulgte de etter den stjernen på himmelen til de fant Jesusbarnet. Men hvis vi leser hva det faktisk står, så var det ikke slik det foregikk! De hadde observert en stjerne eller en konstellasjon på himmelen som de tolket som et tegn på at et stor konge ble født, så la de ut på reise for å finne de kongen.

Men de kommer ikke til den byen hvor Jesus bor, de drar til Jerusalem. Hadde stjernen ledet dem på villspor? Det står at stjernen gikk foran dem da de reiste fra Jerusalem, men da visste de allerede hvor de skulle! Hvordan fant vismennene Jesus?

Da de kom til kongens slott og la fram sitt ærende, kalte kongen sammen de skriftlærde og spurte dem hvor Messias, den store kongen skulle bli født, og de svarte «I Betlehem i Judea, for slik står det skrevet hos profeten…». Vismennene fant Jesus, fordi de lette i Skriftene! Skriftene fortalte hvor Messias skulle bli født, vismennenes egentlige ledestjerne, det som ledet dem til den virkelige kongen var Guds skrevne ord.

I dag er det mange populære, karismatiske, veltalende predikanter som gjerne vil være ledestjerner. Deres menighet, deres «ministry», deres tegn og under, deres åndelige åpenbaringer og deres parafraseringer av Bibelen er veien til Jesus. Ofte settes Bibelen og Den Hellige Ånd opp som motsetninger, eller Jesus omtales som Guds Ord, Bibelen som Guds bok. Det er noen ting som får alarmen til å gå av i mitt hodet, og dette er ett av dem: En person om omtaler Bibelen nedsettende som «Guds bok», eller som sier ting som at «Gud er større enn boka si», er i de aller fleste tilfeller en regelrett vranglærer!

Personlige, mystiske, åndelige opplevelser kan være gode, og for mange er de en inngangsport til å bli kjent med Jesus. Likevel er det ikke disse som gjør at vi finner Jesus, de kan bare sette oss på sporet. I dag hører vi mye om at muslimer møter Jesus i drømmer. Dette er faktisk så vanlig at i enkelte muslimske land har kristne satt opp skilt der det står noe i retning av: «Hvis du har drømt om Jesus, ring dette nummeret!» Men det som skjer når mennesker drømmer om Jesus, er at de tar kontakt med kristne, de oppsøker noen som har tilgang på en Bibel. Selv om de har sett en stjerne, så trenger de Skriften for å finne det de har sett tegn på!

«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Joh. 8, 31b-32

 

Casting Crowns- THE WORD IS ALIVE

Powered by Cornerstone