Andakter/Ukas andakt: Renner over (uke 7)

Ukas andakt: Renner over (uke 7)

Av Gjermund Aglen     Foto: Rita Aglen

 

 

«Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.» 

Ef. 5, 1-2 

 

«Man lives the first 40 years of his life for success, the next 40 years for significance.» 

Mark Lowry, amerikansk sanger og komiker 

 

«The difference between success and significance is sacrifice.» 

Trevor Downham, pastor i Norwegian Settlers Church, South Africa. 

 

Forskjellen på suksess og betydning er offer. Mange mennesker lever for suksess; penger, status, lykke, karriere, familie – suksess har mange ansikter. Det som er felles er at suksessen handler om meg, hva jeg har, hva jeg oppnår.  

Paulus ber oss ha Gud som forbilde, og leve et liv i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave. Slik! På samme måte som! Vi er kalt til å gi oss selv som en offergave for hverandre. 

Suksess er hva jeg har klart å karre til meg, betydning er hva jeg betyr for andre. Min suksess er over den dagen jeg forlater denne planeten, det jeg har betydd for andre lever videre med dem her på jorda, og har verdi for dem i evigheten. Det jeg ga for andre som hjalp dem på veien til Jesus, som ga dem et fellesskap, som ga dem frimodighet og utrustning til tjeneste, det har verdi for evigheten.  

Forskjellen på suksess og betydning er offer. 

I Salme 23 står det; «mitt beger renner over». Trevor Downham sier dette beskriver et betydningsfullt menneske – et suksessfullt menneske får bare et større beger! Det er når begeret renner over, når overfloden renner over og virker på andre mennesker du kan bety noe.  

Et velsignet menneske er ikke et menneske som samler seg skatter for seg selv, men et menneske som deler sin skatt, som lar begeret renne over. 

Det slutter aldri å forundre meg at jeg kan bety noe. At mine ord, min tid, min kjærlighet er ønsket og betydningsfull for andre mennesker. Men jeg erfarer det, og jeg erfarer at det å gi av seg selv, å bruke sin kropp, sine ord, sin vilje og sine følelser til å velsigne andre mennesker gir dobbelt tilbake! Det renner virkelig over! 

Ditt smil, ditt håndtrykk, din klem, din øyenkontakt, din keitete smalltalk betyr noe for andre mennesker. Mye mer enn dine høye karakterer, ditt høye lønnstrinn eller din flotte bil noen gang kan bety. 

La begeret renne over! 

Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. 

 

Casting Crowns - “Love them like Jesus” 

Powered by Cornerstone