Andakter/Ukas andakt: Tro (uke 9)

Ukas andakt: Tro (uke 9)

Av Gjermund Aglen

 

 

«Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»»

Mark. 9, 22b-24

 

En mann har kommet til Jesus med sin sønn som er besatt av en ond ånd. Disiplene har prøvd å drive den ut, men har ikke greid det.

Jesus sier «Alt er mulig for den som tror.» Dette har fått en del mennesker til å tenke at hvis man bare tror nok, så vil man kunne helbrede enhver sykdom og man vil kunne bli helbredet for enhver sykdom. Når man mislykkes, er det altså fordi man ikke tror nok.

Faktisk blir det i enkelte sammenhenger forkynt at hvis du ikke tror nok, selv etter at du har blitt helbredet, kan du miste helbredelsen! Hvis tvilen kommer, så kan du bli syk igjen! Altså er sykdommen et tegn på lite tro.

Jesus viser oss en annen virkelighet i møte med denne fortvilte mannen. Han som roper disse ordene «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» Dette er ikke en sikker mann, dette er ikke en som proklamerer helbredelse og kommer med positive bekjennelser. Nei, dette er en mann som sier «om det er mulig for deg…» til Jesus, tenk det! Ikke «om du vil» eller «om det passer inn i din plan» men «om det er mulig for deg». Han er ikke en gang sikker på om Jesus kan!

Likevel tror han nok til at sønnen blir fri fra den onde ånden. Hvorfor? Fordi det ikke er et spørsmål om troens styrke eller størrelse. Fordi det ikke er hans prestasjon av tro, hans proklamasjon eller hans autoritet som er avgjørende. Det som betyr noe er hva han tror på! Han trodde nok til å komme til Jesus med sitt problem. Det er nok!

Du trenger ikke å være 100% sikker på at Gud vil helbrede deg, eller gjøre det du måtte ønske. Du trenger ikke en krampaktig, virkelighetsfornektende, blind tro; du trenger akkurat så mye tro at du går til Jesus og ber om hjelp.

har han medfølelse med deg og han vil hjelpe deg. Kanskje ikke på den måten du hadde tenkt, kanskje ikke på den måten du hadde ønsket, men på den måten som er best. Om du sliter med tvil, om det er vanskelig å tro; gå til Jesus med det!

Tro er ikke en prestasjon fra din side, og det er ikke en slags overnaturlig, upersonlig kraft som kan manipuleres av mennesker, tro er tillit til Jesus. Tro er å hvile i at det er et sted å gå med det som er vanskelig, et sted der det er Guds kjærlighet, Guds kraft og Guds vilje som er avgjørende, og ikke din trosstyrke.

 

"I know you’re able, and I know you can

Save through the fire with your mighty hand

But even if you don’t

My hope is You alone"

MercyMe - Even if

Powered by Cornerstone