Andakter/Ukas andakt: Rettferdig (uke 10)

Ukas andakt: Rettferdig (uke 10)

Av Gjermund Aglen

 

«Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.»

1.Joh. 1,9

 

Gud behandler oss ikke rettferdig, han behandler oss mye bedre enn vi fortjener, blir det sagt. Det er noe sant i det! Gud behandler oss bedre enn vi fortjener; vi fortjener å bli dømt etter våre gjerninger!

Likevel våger jeg å påstå at Gud behandler oss helt rettferdig; og jeg har Johannes på mitt parti! Han sier ikke at dersom vi bekjenner våre synder er Gud trofast og nådig, så han tilgir oss, eller trofast og kjærlig, eller trofast og snill… Nei han er trofast og rettferdig.

Når Gud behandler oss rettferdig, tilgir han oss syndene og renser oss for all urett. Hvorfor? Jo, fordi Jesus allerede har sonet for syndene, han har allerede tatt vår urett på seg. En rettferdig Gud kan ikke kreve dobbel betaling!

Da du tok imot Jesu sonoffer, da du satte din lit til det som hendte på et kors på Golgata, da tok du imot et slettet gjeldsbrev. Da tok du imot et fullstendig oppgjør. Det er altså ikke bare Guds nåde som frelser deg, eller bare hans kjærlighet, selv om Gud er både fantastisk nådig og uendelig kjærlig, nei til og med Guds rettferdighet frelser deg!

Alle aspekter ved Guds natur står sammen og gir en fantastisk sikkerhet for din frelse! Du trenger ikke velge mellom nåde og rettferdighet; de møtes på korset og virker sammen tilgivelse og renselse for hver den som vil ta imot.

Gud er trofast, og til og med hans rettferdighet arbeider for din frelse!

Jason Biddle - Faithful and Just

Powered by Cornerstone