Andakter/Ukas andakt: Fri (uke 35)

Ukas andakt: Fri (uke 35)

Av Gjermund Aglen

 

«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. 

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.»

Gal. 5, 16-26

 

Galaterbrevet er et oppgjør med loviskhet og en proklamasjon av friheten i Kristus. De første ordene i kapittel 5 er «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.»

Vi tenker gjerne at når vi er frie, kan vi gjøre hva vi vil. Er det ikke nettopp dette som er frihet? Er det ikke å være fri til å følge sine egne lyster, sin egen vilje, danse til sin egen rytme?

Sann frihet er ikke å være fri fra alle restriksjoner, å stå utenfor alle rammer. Da er man en slave av sine egne lyster og innfall, og det er ikke frihet. Sann frihet er å finne de gode rammene, de gode restriksjonene, å være bundet til det gode. Paulus kaller det «å leve i Ånden».

Det er interessant å merke seg at når Paulus her lister opp kjøttets gjerninger, så er de nettopp… gjerninger! Det er ting vi gjør, ting vi har lyst til å gjøre på grunn av vår syndige natur.

Han lister imidlertid ikke opp Åndens gjerninger, men Åndens frukt. Disse tingene han kaller Åndens frukt, fra kjærlighet til selvbeherskelse, er ikke gjerninger, men karaktertrekk; egenskaper. Åndens frukt er ikke det du gjør, men det du er; eller rettere det du blir, når du lever i Ånden. Så vil dette igjen vise seg i konkrete handlinger.

Alle er drevet av noe, vi er kalt til å la oss drive av Ånden. Vi er frigjort fra synd og død og mørke fordi vi er bundet til Kristus, til livet og lyset. Ikke fordi vi må oppfylle lovens krav for å bli godtatt, for å komme inn i Guds rike, men fordi vi er i Guds rike.

Powered by Cornerstone