Andakter/Ukas andakt: Takk (uke 37)

Ukas andakt: Takk (uke 37)

Av Gjermund Aglen  Foto:pxfuel.com/

 

«Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.»

Ef. 5, 15-20

 

Tiden er dyrebar, bruk den godt! Du har fått ett liv i denne verden; noen dager under solen. Ofte lever vi som om vi hadde ubegrenset med dager, vi fordriver tiden, som om den er noe vi har i overkant mye av. Men tiden er dyrebar, dagene begrenset, og èn dag, kanskje plutselig, er det over.

En dag skal livet gå videre uten meg, om ikke Herren kommer tilbake før det. Så har vi et levende og sikkert håp om et evig liv hos Gud, en oppstandelse fra de døde, for oss som setter vår lit til Ham. Men det livet du lever nå; din hverdag skal en gang opphøre. Bruker du den godt?

Hva vil det si å bruke tiden godt? Det er interessant å legge merke til hva Paulus nevner, for det er ikke de store dådene eller strev og møye. Paulus sier; «bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.»

Å være sammen, synge, tilbe og takke; det er å bruke tiden godt! Et liv i lovsang og takknemlighet er et liv godt levd!

Hvis du lurer på hva du skal takke for, neste gang du er sammen med dine søsken i Herren i lovsang og tilbedelse, så kan du jo se deg omkring. Tenk at du får leve her og nå, sammen med disse menneskene! Tenk at Gud plasserte deg akkurat her, akkurat nå! Noen ganger kan vi synes det er urettferdig at vi må gå igjennom de vanskelighetene vi møter, nettopp fordi vi er akkurat her. Men det finnes rikelig med alternativer som ville vært langt verre!

Tenk at vi får leve sammen, og dele gode og onde dager, gleder og sorger, seire og nederlag. Det er bare èn ting du får ta med deg når du forlater denne verden, det er bare èn ting som er evig; fellesskapet i Guds rike, familien i troen. La oss bruke den dyrebare tiden godt, la oss bruke den på det som ikke skal ta slutt!

La oss bruke den dyrebare tiden godt; la oss bruke den sammen!

One More Song For You - Casting Crowns

Powered by Cornerstone