Andakter/Ukas andakt: Nye folk (uke 43)

Ukas andakt: Nye folk (uke 43)

Av Gjermund Aglen

Bilde: Business photo created by jcomp - www.freepik.com

 

«Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»»

Matt. 9, 37-38

Gud valgte å bruke mennesker som arbeidere i sitt rike. Han ga oss oppdraget med å forkynne evangeliet, med å bringe Guds rike ut til menneskene, og menneskene inn i hans rike. Så har alle som har blitt en del av dette riket, også del i denne oppgaven.

Jesus ber oss å be høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn. I Joh. 4, 35 står det: «Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst.»

Vi trenger å be Herren sende ut arbeidere og vi trenger å være villige til å gå når han sender oss.

Jeg leser korrektur på Årboka for Namdal Historielag, som skal komme ut før jul. I årets utgave er det bl.a. en lang og veldig god artikkel om tidl. leder av sykepleieforbundet, sykehusdirektør, stortingsrepresentant m.m. Eli Kristiansen. I artikkelen dukker et sitat fra Arne Skouen opp, og jeg mener at det er minst like relevant i menighetssammenheng som i helsevesenet: «Det viktigste er ikke å bygge nye hus, det viktigste er å bygge nye folk!»

Det er viktig med hus, særlig her nord, det er godt å ha tak over hodet! Vi er takknemlige for det gode huset vi har, det har betydd mye for menigheten å ha sitt eget hus. Så kan vi kjenne, særlig i disse tider, at det er utfordrende å få plass når vi samles. Vi trenger kanskje å bygge litt, etter hvert. Det at noe er viktigst, betyr ikke at ingenting annet er viktig!

Men vi må like fullt holde fokus. Det står store og flotte kirkebygg rundt omkring i landet som er nærmest folketomme. Vi må huske å bygge nye folk!

Vi er ikke kalt til å gjøre kirkegjengere, vi er kalt til å gjøre disipler. La oss derfor bruke vår tid og våre ressurser på å utruste, å bygge opp, å lære opp de menneskene som kommer inn i vår menighet. Både de som vokser opp og de som kommer inn senere i livet. La oss slippe dem til, la dem prøve og feile seg fram til sine tjenester, oppdage sine nådegaver, lære av sine og andres feil.

Vi er gode på dugnad i Namsos Frikirke, la oss derfor gjøre en dugnad for å bygge nye folk! Markene står allerede hvite; Namdalen er full av mennesker som trenger Jesus. La oss be høstens herre sende ut arbeidere, og la oss være blant dem som lar oss sende. Vi trenger ikke først og fremst noen få superapostler som kan nå de mange, vi trenger de mange som når noen hver. Gud er ikke begrenset, men det er vi. Derfor kan han gjøre mye mer gjennom flere mennesker som er trofaste i det små enn gjennom noen enkeltperson, om han/hun har aldri så store ressurser og nådegaver.

Mandisa: "Born For This (ESTHER)"

Powered by Cornerstone