Andakter/Ukas andakt: Om Herren vil (uke 47)

Ukas andakt: Om Herren vil (uke 47)

Av Gjermund Aglen

 

«Og nå, dere som sier: «I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger» – og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen! Dere er jo bare røyk, synlig en kort stund og så borte. Dere skulle heller si: «Om Herren vil, får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre.»»

Jak. 4, 13-15

Vi lever i usikre tider, planlegging er vanskelig! Hvordan blir det neste året? Hvor mange kan vi samles i kirka? Kan vi møtes sosialt? Når kommer neste smittebølge og neste runde med restriksjoner?

Jakob minner oss på at egentlig er det alltid usikre tider; egentlig er planlegging alltid vanskelig. Det er ikke planleggingen Jakob kritiserer, planlegging er godt og nødvendig – nei, det er selvsikkerheten. Sånn og sånn skal vi gjøre – og så vet vi ikke engang hvordan livet er i morgen.

Slik var det også før, den gang Corona var en gammel japansk bil, eller noe gult på en flaske.

Vi må planlegge ut fra det vi vet, men vi må ha en ydmykhet i våre planer; de vil bare lykkes om de også er Herrens planer! Så lenge Herren vil, så lenge han lar oss leve på jorda, så lenge han gir oss rammevilkår å arbeide innenfor, så kan vi gjøre det ene eller andre.

Vi er her bare en kort stund, vi vet ikke hvor lang den er for noen av oss. Guds plan er evig, den stopper ikke når du slutter å puste! La oss være takknemlige for den tiden vi får være en del av Guds plan for denne verden, la oss være takknemlige for det stykke vei vi får gå, og de menneskene vi får gå sammen med.

La oss bruke den tiden vi har fått; søke Guds ledelse, leve i hans plan og ta imot det han gir oss av muligheter og begrensninger, velsignelser og utfordringer (som ofte også egentlig er velsignelser når vi ser tilbake på dem).

 

       «Naken kom jeg fra mors liv.
          Naken vender jeg tilbake.
           Herren ga, Herren tok,
          velsignet være Herrens navn!»

Job. 1,21

 

While I'm Waiting John Waller

Powered by Cornerstone