Andakter/Ukas andakt: Gjestfrihet (uke 48)

Ukas andakt: Gjestfrihet (uke 48)

Av Gjermund Aglen

 

«Hold søskenkjærligheten levende! Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.»

Hebr. 13, 1-2

 

Når Hebreerbrevets forfatter nærmer seg slutten, og oppmuntrer forsamlingen til å holde søskenkjærligheten levende, er gjestfrihet det første han nevner. Dette er bare en av flere formaninger og oppmuntringer Bibelen har til gjestfrihet. Paulus nevner det flere ganger, både til Titus og Timoteus nevner han gjestfrihet som et krav for å være leder i en menighet. For å bli regnet blant menighetens enker er det også en forutsetning å ha vist gjestfrihet.

Jeg tror gjestfrihet og gjestekjærlighet er en frukt Gud skaper i sine barn. Det er ikke naturlig for oss å elske den fremmede, men vi er ikke lenger bare naturlige, vi er overnaturlige! Vi er nye skapninger, og det er overnaturlig for oss å elske den fremmede!

William Barclay sier i sin kommentar til Hebreerbrevet: «Christianity was, and still should be, the religion of the open door.» Kristendommen var, og skulle fremdeles være, den åpne dørs religion.

Så har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Ordene som i Bibelen oversettes med «engel» betyr egentlig budbærer. Det er altså opprinnelig en tittel og ikke et navn på et vesen. Gud har sendt ut mange engler, mange budbærere. Noen åndsvesener og en hel del mennesker.

Jesus sier i Joh. 13, 20: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»

I Matt. 10, 40-42 sier Jesus: «Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»»

Gjestfrihet er lønnsomt! Det har vært min personlige erfaring, og jeg tror mange har erfart det samme, at det er få ting i livet som har ført med seg så mye velsignelse, glede og oppmuntring som det å ta imot gjester.

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.»

Og noen ganger har vi hatt engler som gjester, og vi vet det!

Andre ganger kan det være gjestfriheten, det åpne hjemmet som fører mennesker til Jesus. Rosaria Butterfield har bl.a. skrevet en bok som heter «The Gospel comes with a house key»; Evangeliet kommer med en husnøkkel. Ta deg gjerne tid til å høre hvordan gjestfrihet forandret hennes liv:Sharing the Gospel Through Hospitality - Rosaria Butterfield Part 1

Ellers kan du jo høre Sidewalk Prophets - Come To The Table, og bli inspirert!

Powered by Cornerstone