Tilsynsbesøk august 2021

Til alle medlemmer med stemmerett.

Namsos Frikirke får besøk av tilsynsmann Geir-Øystein Andersen, torsdag og fredag 26.-27.august.

Tilsynsbesøk august 2021

Tidsplan for tilsynsbesøket er følgende:

Torsdag 26.08

  • Samtale med ansatte kl 11 – 16.00
  • Møte med diakonråd og FriBU-råd kl.18-19.00
  • Møte med eldsteråd kl. 19.30

Fredag 27.08

  • Tilgjengelig for samtale med enkeltmedlemmer etter avtale kl 12-19.00 (avtale om samtale bestilles direkte til tilsynsmannen på forhånd –

e-post: geir.oystein.andersen@frikirken.no eller tlf 913 50 614)

  • Menighetsmøte kl 19.00. Tilsynsmannen møter oss for å ta opp ting som har kommet opp under tilsynsbesøket – og for å lytte til medlemmenes gleder og utfordringer. Både menighet og kirkesamfunn.

Eldsterådet håper at så mange som mulig kan møte opp denne fredagskvelden for å møte tilsynsmannen. Et viktig møte for vår menighet og vårt kirkesamfunn.

 

For eldsterådet

 

Bjørn R. Stien

Pastor

Powered by Cornerstone