Søndagsskole

I menigheten har vi søndagsskole hver* søndag under gudstjenesten

Barna er en viktig del av fellesskapet vårt...

...og for at de skal få utbytte og glede av å komme til kirka, så har vi egne samlinger som er tilrettelagt for de forskjellige aldersgruppene. Vi starter sammen med de voksne i kirkesalen. Etter en barnesang går lederne sammen med barna til gruppene.

Hos oss har vi to grupper:

Søndagsskole

 

fra 3 år - 4. klasse

Har samlinger i sokkelen. Denne gjengen følger opplegget "Sprell levende" (fra Søndagsskolen Norge)

De minste barna må følges av en voksen de er trygg på. 

Hovedleder: Tone Laugen

 

Søndagsskole

5. -7. klasse

Har samlingene på loftet i kirka.

Hovedleder: RIta Aglen

 

Det er viktig for oss at barna opplever trygghet i møte med søndagsskolen. Det skal vi lederne legge til rette for så godt vi kan. Men det er også viktig at foreldre/foresatte gjør slik at opplevelsen blir fin. God info om hva som skjer, hvor barnet skal og kanskje en hand å holde i på tur til gruppene de første gangene hjelper mye hvis barna er usikre på situasjonen. Her er alle barn velkommen! :D

 

Har du som forelder/foresatt spørsmål eller tilbakemelding angående søndagsskolen, ikke nøl med å ta kontakt med en av lederne eller barne og familiearbeider Rita Aglen (94 27 62 71). 

-----------------------------------------------------------------------------

* ikke på familie -  og høytidsgudstjenester og i skolens sommerferie.

Powered by Cornerstone