Søndagsskole

 Vi har samlinger under hver gudstjeneste for barn mellom 4 år og 7. klasse.

Ungene deltar med barnesang i gudstjenesten før de går med sine ledere til hver sin samling.

 

Vi deler de inn i to aldersgrupper:

 

Tårnagent-klubben (4 år - 4. klasse)  Samling på søndagsskolerommet

Her bruker vi Norges søndagsskoleforbund sitt opplegg "Sprell Levende" som vi synes er veldig bra!
Mer info om hva det er får du ved å trykke på denne linken: http://www.sondagsskolen.no/
 
Søndagsskole
 
 

Tweens (5. -7. klasse)

Søndagsskole

Samling på loftet

Vi bruker Acta (Normisjons barneopplegg) sine ressurser med forskjellige aktuelle tema der vi ser en video, samtaler og gjør noe aktivt etterpå. 

 

 


 

NB. Det ikke søndagsskole på familiegudstjenestene. Da deltar Between (5. - 7. klasse)
 
 
            
Powered by Cornerstone