Søndagsskole

I menigheten har vi søndagsskole hver* søndag under gudstjenesten

Barna er en viktig del av fellesskapet vårt...

...og for at de skal få utbytte og glede av å komme til kirka, så har vi egne samlinger som er tilrettelagt for de forskjellige aldersgruppene. Vi starter sammen med de voksne i kirkesalen og går til gruppene etter at vi har sunget søndagsskolesangen vår.

 

Hos oss har vi tre grupper:

 

Søndagsskole

- for de under skolealder 

Barna må følges ned av en voksen de er trygg på (som kan gå tilbake etterpå) ned til sokkelen. Barn under 3 år må ha en voksen med seg under hele samlingen. Barna følges opp til foreldre/foresatte på slutten av gudstjenesten. 

Hovedleder: Helene Nagelhus

 

Søndagsskole

1. - 4. klasse

Har samlinger i rommet i 1. etg. Denne gjengen følger opplegget "Sprell levende" (fra Søndagsskolen Norge)

Hovedleder: Ella F. Hestmo

 

Søndagsskole

5. -7. klasse

Har samlingene på loftet i kirka. Følger undervisningsopplegget "Aldri alene" (fra Søndagsskolen Norge)

Hovedleder: RIta Aglen

 

Det er viktig for oss at barna opplever trygghet i møte med søndagsskolen. Det skal vi lederne legge til rette for så godt vi kan. Men det er også viktig at foreldre/foresatte gjør slik at opplevelsen blir fin. God info om hva som skjer, hvor barnet skal og kanskje en hand å holde i på tur til gruppene de første gangene hjelper mye hvis barna er usikre på situasjonen. Her er alle barn velkommen! :D

 

Har du som forelder/foresatt spørsmål eller tilbakemelding angående søndagsskolen, ikke nøl med å ta kontakt med en av lederne. 

-----------------------------------------------------------------------------

* ikke på familie -  og høytidsgudstjenester.

Powered by Cornerstone