Søndagsskole

I menigheten har vi søndagsskole hver* søndag under gudstjenesten

Barna er en viktig del av fellesskapet vårt...

...og for at de skal få utbytte og glede av å komme til kirka, så har vi egne samlinger som er tilrettelagt for de forskjellige aldersgruppene. Vi starter sammen med de voksne i kirkesalen. Etter en barnesang går lederne sammen med barna til gruppene. Pga smittevernregler må vi prøve å holde minst en meter til hverandre. Gjerne snakk med barnet ditt i forkant. De to agentgruppene får hver sine kopper med tegneutstyr. 

 

 

Hos oss har vi to grupper:

 

 

Søndagsskole

fra 3 år - 4. klasse

Har samlinger i sokkelen. Denne gjengen følger opplegget "Sprell levende" (fra Søndagsskolen Norge)

De minste barna må følges av en voksen de er trygg på. Pga smittervernregler er det nødvendig at det er tilstrekkelig med voksne tilstede. Det betyr at vi ønsker at minst en forelder/foresatt er tilstede sammen med de aller minste barna (de som trenger hjelp med å klippe/lime etc.) på gruppa.

Hovedleder: Tone Laugen

 

Søndagsskole

5. -7. klasse

Har samlingene på loftet i kirka. Følger undervisningsopplegget "Aldri alene" (fra Søndagsskolen Norge)

Hovedleder: RIta Aglen

 

Det er viktig for oss at barna opplever trygghet i møte med søndagsskolen. Det skal vi lederne legge til rette for så godt vi kan. Men det er også viktig at foreldre/foresatte gjør slik at opplevelsen blir fin. God info om hva som skjer, hvor barnet skal og kanskje en hand å holde i på tur til gruppene de første gangene hjelper mye hvis barna er usikre på situasjonen. Her er alle barn velkommen! :D

 

Har du som forelder/foresatt spørsmål eller tilbakemelding angående søndagsskolen, ikke nøl med å ta kontakt med en av lederne eller barne og familiearbeider Rita Aglen (94 27 62 71). 

-----------------------------------------------------------------------------

* ikke på familie -  og høytidsgudstjenester.

Powered by Cornerstone