Hva er FriBU?

FriBU er en forkortelse og står for Frikirkens Barne og Unge.

 

Alt arbeid som omfatter barn og unge i kirka er under FriBU.

I menigheten har vi et eget FriBU-råd som har ansvar for dette arbeidet og kan bringe saker videre til eldste og diakonrådet. 

Det er fullt mulig å kontakte FriBU-rådet hvis du har saker du ønsker å ta opp der. Ta kontakt med leder Gjermund Aglen (gjermund.aglen@frikirken.no eller mob.957 444 78) 

 

FriBU er en selvstendig organisasjon

I Norge er det over 6500 medlemmer og 250 lokallag. FriBU arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag. Alt lokalt barne- og ungdomsarbeid i DELF blir automatisk med i FriBU når det registreres i FriBUs medlemsregister. Lag som er registrert har krav på økonomisk støtte og kan sende utsendinger til FriBUs Landsmøte. FriBU må, for å få økonomisk støtte fra det offentlige, ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen. 

Hva er FriBU?

For mer info og ressurser, se fribu.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone