Tiden framover i menigheten

I tråd med regjeringens retningslinjer og anbefalinger, ønsker vi som kirkesamfunn å gjøre vårt for å hindre spredning av koronaviruset.

Det betyr følgende (gjeldene fra 20. januar):

  • Kirka er åpnet igjen og vi gjennomfører bønnelunsjer og bønnemøter på tirsdager og FUN (ungdomskvelder). Det er lov å samles inntil 10 stk og det blir ført lister over alle som kommer. (Det blir gjort en ny vurdering om oppstart av gudstjenester og søndagsskole når nye retningslinjer kommer på slutten av januar)

Vi ser viktigheten av å samles og ha et åndelig fellesskap i tillegg til møtepunktene vi har i hjemmene. Vi er avhengige av at de som kommer til kirka og blir med i fellesskapet, er med på dugnaden for å holde smitten nede. De viktigste punktene er god håndhygiene og nok avstand til hverandre. Har du symptomer, må du holde deg hjemme.  Vi opplever fortsatt at det er smitte lokalt i Namsos og de nasjonale retningsljene sier at vi må begrense antall nærkontakter til et minimum. 

Tiden framover i menigheten

 

 

 

 

 

 

 

Private samlinger og fellesskap i heimene:

Du kan nå ha inntil 5 personer fra forskjellige husstander (er alle fra samme husstand kan det være flere) på besøk hjemme der man holder minst 1 meters avstand og har gode rutiner for hygiene. (På slike samlinger trenger man ikke å føre lister)

Det sosiale og åndelige fellesskapet er veldig viktig. Spesielt for de som bor alene. Her kan man dele Guds ord, be sammen, dele livets gleder og sorger og feire nattverd (se video lenger ned). Så hvis du ikke allerede er med i en husgruppe eller bruker å samles til bønnemøte, er det kanskje en ypperlig anleding til å begynne. Kanskje du kan invitere noen hjem på et enkelt bønnemøte? Om du ønsker å bli med i en husgruppe, ta kontakt med pastor 2 Gjermund Aglen mob. 957 444 78

Alle trenger et menighetsfellesskap for å vokse og utrustes som en Jesu etterfølger. La oss bruke denne tiden framover til å virkelig leve menighet der vi viser hverande omsorg og nestekjærlighet. 

Har du behov for å snakke med noen?

Flere kan kjenne på behov for å snakke med noen i en tid med restriksjoner. Det er det mulighet for.

 Du kan ringe Bjørn (906 94 109), Gjermund (957 444 78) eller Rita (94 27 62 71) for en samtale over telefon. Svarer de ikke, så prøv litt senere.

Ikke drøy med å ta kontakt hvis du har behov. 

 

Nattverd

Ønsker dere å feire en smittevennlig nattverd i heimen sammen med de du bor med, finner dere en veiledningsvideo her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tro på hjemmebane

fribu.no ligger flere ressurser om det å ha tro på hjemmebane. 

Tiden framover i menigheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å ha en bevisst tro i heimen er uansett viktig for en trygg og stabil tro hos barna. Let deg fram på den siden og bli en heim der tro er en naturlig del i hverdagen! :D 

Hvis du har spørsmål angående tro på hjemmebane, ta kontakt med barne- og familiearbeider Rita Aglen mob 94 27 62 71.

 

 

 

 

Her er noen andre tips på hva du kan gjøre mens det er restriksjoner:

Tiden framover i menigheten
  • Søk fellesskap med Gud der du befinner deg i hverdagen.

  • Bruk tid på bibel, bønn og tilbedelse og lovsang (om du spiller selv eller hører via en stramingtjeneste).

  • Bruk bibel-appen "Youverson" der man alene eller sammen med andre kan følge leseplaner, få insirasjon og dele med andre oppmuntringer i hverdagen.

  • Søk opp en god podcast/tale på nettet.

(Du kan høre en av våre egne taler som ligger her på hjemmesiden eller du kan finne gode podcaster med stødig undervisning/forkynnelse du kan følge på de forskjellige podcast-appene. F.eks. Damaris Norge.) 

 

Guds gode fred være med deg der du er!

 

Powered by Cornerstone