Tiden framover i menigheten

I tråd med regjeringens anbefalinger, ønsker vi som kirkesamfunn å gjøre vårt for å hindre spredning av koronaviruset. 

Dette betyr at våren og sommeren kommer til å se annerledes ut når det gjelder offentlige akiviteter og møter arrangert i kirka.

 

F.o.m. 15. juni kan vi ha arrangement for inntil 200 personer, men i praksis har vi ikke plass til så mange i kirkebygget vårt i Gullvika. Vi rekner med at det er plass til mellom 60 og 80 personer, avhengig av hvor mange som bor sammen til vanlig og at vi skal overholde 1 metersregelen. Kom gjerne i god tid (20 min) sånn at vi vet før møtet begynner om vi har plass til deg. 

  • Det er nå utarbeidet en lokal smittevernveileder for menigheten (oppdatert 3.juni): Last den ned og les her

  • Kveldsmøte 2. august i kirka.

  •           Første fysiske gudstjeneste blir den 15. august kl. 11.30. NB! Frilulftsgudstjeneste på Aglen. Følg med i kalenderen og på facebook.

 

Private samlinger og fellesskap i heimene:

Det kan samles inntil 20 personer der man holder minst 1 meters avstand og har gode rutiner for hygiene. (På slike samlinger trenger man ikke å føre lister)

Så lenge vi ikke har gudstjeneste i menigheten, oppfordrer vi alle å samles regelmessig i mindre fellesskap hjemme hos hverandre. Det sosiale og åndelige fellesskapet er veldig viktig. Spesielt for de som bor alene. Her kan man dele Guds ord, be sammen og dele livet. Så hvis du ikke allerede er med i en husgruppe eller bruker å samles til bønnemøte, er det kanskje en ypperlig anleding til å begynne. Kanskje du kan invitere noen hjem på et enkelt bønnemøte? Om ønske å bli med i en husgruppe, ta kontakt med Bernt Bendiksen mob. 412 10 586.

Alle trenger et menighetsfellesskap for å vokse og utrustes som en Jesu etterfølger. La oss bruke denne tiden framover til å virkelig leve menighet der vi viser hverande omsorg og nestekjærlighet. 

 

fribu.no ligger flere ressurser om det å ha tro på hjemmebane. 

Det er ekstra viktig i en tid der ungene ikke er med på søndagsskole og har fellesskap med så mange andre kristne barn. Å ha en bevisst tro i heimen er uansett viktig for en trygg og stabil tro hos barna. Let deg fram på den siden og bli en heim der tro er en naturlig del i hverdagen! :D 

Hvis du har spørsmål angående tro på hjemmebane, ta kontakt med medarbeider Rita Aglen mob 94 27 62 71.

 

Her er noen andre tips på hva du kan gjøre mens det er restriksjoner:

Tiden framover i menigheten
  • Søk fellesskap med Gud der du befinner deg i hverdagen.

  • Bruk tid på bibel, bønn og tilbedelse og lovsang (om du spiller selv eller hører på Spotify/Youtube).

  • Bruk bibel-appen "Youverson" der man alene eller sammen med andre kan følge leseplaner, få insirasjon og dele med andre oppmuntringer i hverdagen.

  • Søk opp en god podcast/tale på nettet.

(Du kan høre en av våre egne taler som ligger her på hjemmesiden eller du kan finne gode podcaster med stødig undervisning/forkynnelse du kan følge på de forskjellige podcast-appene. F.eks. Damaris Norge.) 

 

Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt med Bjørn 906 94 109 eller Gjermund 957 444 78. 

Guds gode fred være med deg der du er!

 

Powered by Cornerstone