Andakter/Ukas andakt: WWJD (uke 45)

Ukas andakt: WWJD (uke 45)

Av Gjermund Aglen foto: Rita Aglen

 

What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? Dette spørsmålet ble et slagord for mange kristne, det ble trykt på t-sjorter og armbånd. Dette ble en slags leveregel, en guide til de valg en skulle ta; hva ville Jesus gjort?

Tanken bak er at Jesus skal være vår rollemodell, vi skal leve i etterfølgelse av Ham, og da må vi gjøre som Han ville ha gjort. So far, so good…

Jeg har imidlertid inntrykk av at slagordet har fått et litt annet innhold i dag. Problemet i dag er ikke at vi ikke ønsker å gjøre som Jesus ville ha gjort, problemet er at svært mange kristne ikke har peiling på hva Jesus ville ha gjort!

Jeg vil lansere et nytt slagord; H.D.Y.K.W.J.W.D? How do you know what Jesus would do? Hvordan vet du hva Jesus ville ha gjort?

Vi har alle et bilde av Jesus, og ut fra det tenker vi oss hva Han ville ha gjort. Spørsmålet er bare om mitt bilde av Jesus stemmer overens med virkeligheten. Er Jesus slik jeg forestiller meg, eller har jeg skapt Ham i mitt bilde? Tror jeg på en Jesus som passer meg? En som liker det jeg liker, og misliker det jeg misliker? En som forandres i takt med at jeg forandres?

Noen ganger når jeg hører mennesker spørre what would Jesus do, virker det som om de egentlig spør; what would I like Jesus to do? Hva vil jeg at Jesus skal gjøre. Det er mitt hjertes reaksjon som ligger til grunn for hva jeg mener Jesus ville ha gjort. Kanskje er tanken da heller hva burde Jesus ha gjort, enn hva ville Jesus ha gjort?

Men tilbake til spørsmålet; hvordan vet du hva Jesus ville ha gjort? Gud har ikke gitt oss en religion der vi må finne Guds vilje gjennom å søke åndelige opplevelser, eller meditasjonsteknikker, eller andre subjektive åpenbaringer. Gud har åpenbart sin vilje, Jesus har blitt beskrevet for oss, vi kan vite hvem Han er, vi kan vite hva Han vil. Ikke at enhver mulig situasjon er skissert i Bibelen, med korrekte fasitsvar. Men i Bibelen blir vi kjent med Jesus, vi blir kjent med Hans karakter. Noen ganger kan vi svare på w.w.j.d? helt konkret, fordi Hans vilje i enkelte spørsmål er direkte beskrevet. Andre ganger må vi bruke vår fornuft og tenke nøye gjennom; ut i fra det Bibelen forteller om Jesus, hva ville han ha gjort i denne situasjonen?

Det er fantastisk flott at mennesker spør etter Jesu vilje, men spør ikke hva Jesus ville ha gjort, hvis du ikke er villig til å lete etter svaret, der det er å finne!

Så fant jeg en litt morsom musikkvideo som passer ganske godt til temaet; Baggy Bottom Boys synger WWJD:

https://www.youtube.com/watch?v=IkhhP2TXMGQ

Powered by Cornerstone