Visjon og verdier

Visjon og verdier

Vår visjon... 

...har sin begrunnelse i misjonsbefalingen fra Jesus.
Vi ønsker at visjonen skal bli virkelighet ved at Guds ord blir til handling i våre liv.
En tro på Jesus handler om å elske Gud og å elske mennesker.

 

Våre verdier...

...er basert på en levende tro på Jesus Kristus, synliggjort gjennom nådegavebasert tjeneste. Det vi ønsker skal kjennetegne oss er;

•OMSORG

Vi verdsetter varme relasjoner mellom mennesker på tross av forskjeller og vi ønsker å bygge inkluderende fellesskap som gir hjelp, støtte, trøst, omsorg og kjærlighet i livets ulike faser.

•VENNLIGHET

Vi verdsetter vennlighet i møte med mennesker, preget av overbærenhet, respekt og en utstrakt hånd.

•FELLESSKAP

Vi verdsetter et fellesskap preget av kvalitet, frihet og enkelhet i vår utførelse av tjenesten for Gud og i våre møter med mennesker.

•RAUSHET

Vi verdsetter raushet og barmhjertighet i møte med mennesker, og at vi behandler hverandre slik Gud har gjort mot oss. Vi ønsker at alle skal kjenne seg sett og verdsatt i vårt fellesskap uansett bakgrunn/historie.

•ÅPENHET OG ÆRLIGHET

Vi verdsetter å være ærlig og ekte slik at vi ikke opprettholder en falsk fasade. Vi vil være ærlige og åpne på hvordan livet oppleves og er .

Powered by Cornerstone