Behov for skyss?

Har du behov for skyss til gudstjeneste på søndagene?

 

Den som har behov for skyss melder inn det til Marie, mobilnr. 90025925.

Det må gies beskjed fredagen før om hvor mange som trenger skyss.

Vi kan ikke garantere at det kan ordnes skyss for alle hver søndag.

 

Mvh Diakonrådet.

Powered by Cornerstone