Lederskap

I frikirka har vi et eldsteråd og et diakonråd. De danner sammen menighetsrådet. Eldsterådet har hovedansvaret for menigheten bl.a. læreansvaret og åndelig ansvar. Diakonrådet har ansvar bl.a. innen omsorg, økonomi og kirkebygg. Alle rådene har møter ca. en gang hver måned der de tar opp aktuelle saker. Det er fullt mulig å sende inn saker til de aktuelle rådene hvis man ønsker det. Ta gjerne kontakt hvis det skulle være noe.

(Det vil etter hvert komme bilder av eldste og diakoner)

 

Eldsteråd

Bjørn Roger Stien, forstander og pastor

906 94 109 - Epost bjornroger.stien@frikirken.no 

Har vært pastor siden høsten i 2013.

 

Aiah Rufus Pessimaqoi (leder eldsteråd)

452 772 27 - Epost dollarpessima_2@yahoo.no

 

Kjell Hestmo 

910 09 550 - Epost kjell@veivisern.no

 

Gjermund Aglen (menighetsarbeider)

957 444 78 - Epost:gjermund.aglen@frikirken.no

 

Jan-Morten Osen

469 63 828  - Epost officern@msn.no

 

Diakonråd

Ida Katrine Lillevik Førde (leder)

476 45 651 - idalillevik@yahoo.no

 

Bernt Bendiksen

412 10 586 - bernt.bendiksen@gmail.com

 

Linda I. Stien (omsorgsdiakon)

46 96 82 28

 

Unni Olsen

950 71 318 - unni.karin123@gmail.com

 

Ella Hestmo

950 26 372 - ellhe@trondelagfylke.no

 

Roy Jarle Torbjørnsen (økonomisk råd)

979 76 503 - roy-jt@online.no

 

Niklas Angelus (økonomisk råd)

416 54 486 - angelus@gmx.net

 

 

 

Powered by Cornerstone