Lederskap

I frikirka har vi et eldsteråd og et diakonråd. De danner sammen menighetsrådet. Eldsterådet har hovedansvaret for menigheten bl.a. læreansvaret og åndelig ansvar. Diakonrådet har ansvar bl.a. innen omsorg, økonomi og kirkebygg. Alle rådene har møter ca. en gang hver måned der de tar opp aktuelle saker. Det er fullt mulig å sende inn saker til de aktuelle rådene hvis man ønsker det.

(Det vil etter hvert komme bilder av eldste og diakoner)

 

Eldsteråd

Bjørn Roger Stien (Forstander og pastor)

906 94 109 - Epost bjornroger.stien@frikirken.no 

Har vært pastor siden høsten i 2013.

 

Kjell Hestmo (leder eldsteråd)

910 09 550 - Epost kjell@veivisern.no

 

Gjermund Aglen (Pastor 2, 3-årig prosjektstilling fra Januar 2021)

957 444 78 - Epost:gjermund.aglen@frikirken.no

 

Aiah Rufus Pessimaqoi

452 772 27 - Epost dollarpessima_2@yahoo.no

 

Jan-Morten Osen

469 63 828  - Epost officern@msn.no

 

Diakonråd

Bernt Bendiksen (leder)

412 10 586 - bernt.bendiksen@gmail.com

 

Linda I. Stien (omsorgsdiakon)

46 96 82 28

 

Unni Olsen

950 71 318 - unni.karin123@gmail.com

 

Ida Katrine Lillevik Førde

476 45 651 - idalillevik@yahoo.no

 

Emma Andersson

958 73 261 - emma_maria79@hotmail.com

 

Roy Jarle Torbjørnsen

979 76 503 - roy-jt@online.no

 

Powered by Cornerstone