Lederskap

I frikirka har vi et eldsteråd og et diakonråd. De danner sammen menighetsrådet. Eldsterådet har hovedansvaret for menigheten bl.a. læreansvaret og åndelig ansvar. Diakonirådet har ansvar bl.a. innen omsorg, økonomi og kirkebygg. Alle rådene har møter ca en gang hver måned der de tar opp aktuelle saker. Det er fullt mulig å sende inn saker til de aktuelle rådene hvis man ønsker det.

 

Eldsteråd

Bjørn Roger Stien (pastor)

Tlf. 906 94 109 - Epost bjornroger.stien@frikirken.no 

Har vært pastor siden høsten i 2013.

 

Kjell Hestmo (leder eldsteråd)

Tlf. 910 09 550 - Epost kjell@veivisern.no

 

Gjermund Aglen

Tlf. 957 444 78 - Epost aglen@live.no

 

Aiah Rufus Pessimaqoi

Tlf. 452 772 27 - Epost dollarpessima_2@yahoo.no

 

I tillegg har vi en eldsteaspirant

Jan-Morten Osen

Tlf. 469 63 828  - Epost officern@msn.no

 

Diakonråd

Bernt Bendiksen (leder)

mob. 412 10 586

bernt.bendiksen@gmail.com

 

Unni Olsen

mob. 950 71 318

unni.karin123@gmail.com

 

Ida Katrine Lillevik Førde

476 45 651

idalillevik@yahoo.no

 

Tonje Almenning

907 24 393

tonje.a@online.no

 

Emma Andersson

958 73 261

emma_maria79@hotmail.com

 

Roy Jarle Torbjørnsen

979 76 503

roy-jt@online.no

 

 

Powered by Cornerstone