Trosopplæringsplan

Her kan du laste ned og lese menighetens egen trosopplæringsplan som er utarbeidet ut ifra FriBUs nasjonale trosopplæringsplan og tilpasset.

 

Hva er egentlig en trosopplæringsplan og hvorfor trenger vi en egen i vår menighet?

Både i hverdagslivet i hjemmene, på skolen og på arbeidsplassen er det lurt å legge en plan for hva som skal gjøres. Da får man til å jobbe mer målrettet, og får oversikt over hva som bør og må gjøres for å få best resultat. Slik er det med opplæringen i troen vår også, både på hjemmebane og i menigheten. Barna trenger en god, sunn og tilpasset opplæring i troen, for at den skal vokse og bevares i det voksne livet.

Det aller viktigste arbeidet skjer i hjemmene, der barna bruker mesteparten av tiden. Men også menigheten som barna er en del av, har et ansvar for å gi barna opplæring i troen; slik at den kan vokse.

Det er et ordtak som sier "It takes a village to raise a child" som man fritt kan oversette til at det trengs en hel menighet for å lære et barn å følge Jesus. 

---------------------------------

Både ansatte, frivillige i menighetens barne- og ungdomsarbeid, foreldre og lederskap har vært delaktig i arbeidet for å tilpasse trosopplæringsplanen slik at den passer til vårt arbeid og våre mål i menigheten. Slik er den et konkret hjelpemiddel både for oss som er engasjert i barne- og ungdomsarbeidet, for foreldre som vil ha litt tips om hva man kan gjøre for barna sine og for besteforeldre og andre mennesker som har en relasjon til barn. 

----------------------------

Hvis du har spørsmål knyttet til planen, ta kontakt med barne- og familiearbeider Rita Aglen 94 27 62 71eller på e-post

Powered by Cornerstone