Barnekirka

I menigheten er det BARNEKIRKA under gudstjenesten i partallsuker*

Vi ønsker at barn og unge skal få

kjenne, elske og tjene Jesus

gjennom hele livet.

 

Januar 2023 tok vi i bruk Awana sitt trosopplæringsopplegg.

(Vil du vite mer om hva Awana er, trykk på denne linken)

 

Ledere fordelt på 6 team har ansvar for de to gruppene i BARNEKIRKA:

 

Barnekirka

fra 3 år - 4. klasse

Denne gruppa har samlinger i sokkelen og går gjennom bibelhistorien. 

De minste barna må følges av en voksen.

Barnekirka

5.-7. klasse

(8. klassinger er velkommen også)

Har samlingene på loftet i kirka og har fokus på trosforsvar/apologetikk.

Hvorfor tror jeg? Hvordan skal jeg tro? Hva tror jeg på?

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Det er en frivillig kontigent å bli medlem i BARNEKIRKA:

Medlemskontigent 50,- pr. år.

Den kan betales inn på Vipps eller på kontonr 4448 17 60116.

Husk å skrive navn og fødselsdato på det barnet som meldes inn. 

BARNEKIRKA er registrert som et lokallag i FriBU, som er Frikirkens barne- og ungdomsarbeid. Det vil si at vi får økonomisk støtte for hvert betalende medlem vi har. Den økonomiske støtten gjør at vi kan kjøpe inn gode ressurser som igjen kommer til gode til barna.

 

Det er viktig for oss at barna opplever trygghet i møte med BARNEKIRKA. Det skal vi lederne legge til rette for så godt vi kan. Men det er også viktig at foreldre/foresatte gjør slik at opplevelsen blir fin. God info om hva som skjer, hvor barnet skal og kanskje en hand å holde i på tur til gruppene de første gangene hjelper mye hvis barna er usikre på situasjonen. Her er alle barn velkommen! :D

 

Har du som forelder/foresatt spørsmål eller tilbakemelding angående BARNEKIRKA,

ikke nøl med å ta kontakt med en av lederne eller barne og familiearbeider Rita Aglen (94 27 62 71). 

------------------------------------------------

*De søndagene det ikke er BARNEKIRKA, er barna hjertelig velkommen til å være med i gudstjenesten. I lillesalen vil det være aktivitetsbord som barna kan sitte ved under møtet. Foreldre/foresatte har ansvar for sine barn i aktiviteten og at det er ryddig før man går ned til kirkekaffe.

Powered by Cornerstone