Bønnemøter

I menigheten har vi flere typer bønnemøter i løpet av uka. Du er hjertelig velkommen til å være med i bønnefellesskapet vårt.

Jesus sa til sine disipler i Matt. 18, 19-20:  

"Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem."

 

Hver uke i kirka:

Bønnelunsj  kl. 11.00 - 12.00 (Du får servert te/kaffe, du tar med niste selv. Vi samles til et ord for dagen, samtaler og ber for aktuelle tema.)

Bønnemøte kl. 19.00 - 20.00

Ansvarlig for bønn i kirka er Linda Stien (mob. 469 68 228)

Bønnemøter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddetallsuker: 

Bønnemøte på Tøtdal/Innvorda kl. 19.00 (se i kalender)

Partallsuker: 

Bønnemøte på Aglen (hos Rita og Gjermund) kl .20.00

Powered by Cornerstone