Vårt hjertebank

«At mennesker skal komme til tro på Herren Jesus Kristus

- og at de som tror, utrustes til hans disipler.»

Powered by Cornerstone