Hva er FriBU?

FriBU står for Frikirkens barne og unge.

Vi ønsker å legge til rette for et trygt og godt fellesskap for de unge, både sosialt og åndelig. Det er like viktig som resten av arbeidet vårt i menigheten. Kanskje det viktigste vi gjør. Du kan lese mer om de forskjellige tilbudene vi har under fanen "FRIBU". 

I menigheten har vi også et eget friBU-råd med representenater fra de ulike virkegrenene og eldsteråd. Der taes det saker aktueller saker. Har du noen ønsker og spørsmål eller saker du vil ta opp, kontakt leder Gjermund Aglen: 95744478 / gjermund.aglen@frikirken.no

 

FriBU er en selvstendig organisasjon og står sammen med Den Evangeliske Lutherske Frikirke.

FriBU har en egen Instagram-konto du kan følge som gir deg inspirasjon og tips til aktuelle saker

Vi er over 6500 medlemmer og 250 lokallag. Vi arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag. Alt lokalt barne- og ungdomsarbeid i DELF blir automatisk med i FriBU når det registreres i FriBUs medlemsregister. Lag som er registrert har krav på økonomisk støtte og kan sende utsendinger til FriBUs Landsmøte. FriBU må, for å få økonomisk støtte fra det offentlige, ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen."

(utdrag fra http://fribu.no)

Powered by Cornerstone