Nettvett - ressurser

Vi vet at nettvett er viktig!

Vi vet også at barn og unge utvikler seg gjennom ulike faser. Nå har friBU sammen med Misjonskirken UNG og UNGbaptist inngått et samarbeid med Tro & medier for å kombinere nettopp kunnskapen om nettvett og fasene. Det har resultert i en svært nyttig ressurs!

At barn og unge utvikler seg og lever igjennom ulike faser er hevet over enhver tvil. Men hvordan vi som voksne skal møte de unge best mulig i de ulike fasene, kan være utfordrende. Ikke minst når det kommer til mediebruken hos de unge!

Tro&Medier har lenge hatt foredrag og kurs for foreldre og andre voksne om nettvett og nå de har knyttet det konkret opp til den unges fase.

Fribu, Misjonskirken UNG og Ung baptist har tidligere laget det de kaller for fasekort, der barne- og ungdomstiden deles inn i fem faser. Med utgangspunkt i blant annet utviklingspsykologien, sier hvert fasekort litt om hva som er et typisk behov hos den unge i den aktuelle fasen, og på hvilken måte den voksne best kan møte den unge akkurat nå. 

Vil du vite mer om fasekort, trykk her

Nettvett - ressurser

 

 

 

 

 

 

Samarbeidet har resultert i fem korte undervisningsvideoer. Det er Tro & Medier’s Alexis Lundh som underviser, og han henvender seg til foreldre med barn i de fem ulike fasene. I hver film gir han konkrete tips og råd, slik at man som voksen kan reflektere over egne valg og praksis. Filmene, som er omlag ti minutter lange, vil kunne gi deg som forelder verktøy til å være en bedre veileder for barna dine, og vil kunne være en god igangsetter for samtaler mellom deg og ektefellen din. Lykke til!

PS.Om du har behov for en samtale om temaet eller noe annet om tro på hjemmebane, så må du gjerne ta kontakt med barne og ungdomsarbeder Rita Aglen mbo 94 27 62 71 eller på e-post. Hun kommer gjerne på et besøk eller dere kan møtes i kirka.

Her er videoene for de forskjellige fasene:

 

 

 

Powered by Cornerstone