Gudstjeneste

Vi har gudstjenester i Frikirkens lokaler på Gullvikmoen hver søndag kl 11.30.

I vår menighet har vi noe som heter "Gudstjenstegrupper". Det vil si at forskjellige grupper har ansvar for å planlegge og gjennomføre gudstjenester hver sin måned. Dette gjør at mange er engasjerte inn i tjeneste og vi opplever en stor og rik variasjon i uttrykk og form gjennom året. Dette er også med på å skape tilhøringet og fellesskap.

På gudstjenestene i partallsukene er det BARNEKIRKA. Den er delt i to forskjellige grupper; Sparks og T&T. For mer info, se her.

De søndagene det ikke er BARNEKIRKA er barna hjertelig velkommen til å være med i fellesskapet på gudstjenesten. Bak i lillesalen vil det være bord med aktiviteter som barna kan holde på med. Det er foreldre/foresatte sitt ansvar å følge under møte og å rydde før man går til kirkekaffen.

Gudstjenstene kunngjøres i Namdalsavisa på fredager og på frikirkens offisielle facebookside, samt på kalenderen på forsiden her. 

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL ET VARMT FELLESSKAP!

Etter at vi er ferdig med møtet oppe, er du hjertelig velkommen til kirkekaffe nede i sokkelen. Her har du god tid til kaffe/te og kaker/brødmat, mens du kan prate med både gamle kjente og bli kjent med nye folk. Vi mener kirkekaffen er en viktig del av søndagen der man har mulighet for å dele liv med folket i menigheten. 

Kirkekaffe i sokkeletasjen etter annenhver gudstjeneste.

Følg med i kalenderen når vi har planlagt kirkekaffe. Vi oppfordrer alle til å ta tid til å bli med ned og delta i den gode praten rundt bordet. Husk å holde god avstand med de du ikke er med til vanlig, både i køen og rundt bordet. Om det skulle være fullt nede, så er det anleding å sitte nede på kontoret og oppe i salen.

Powered by Cornerstone