Konfirmasjon 2025

I menigheten vår ønsker vi å ha undervisning som er relevant for livet og opplegg som er spennende og gøy. Vi vil at ungdommene får se hva det vil si å være kristen og hvem Jesus er.  Hos oss kan du være konfirmant uten å være medlem eller døpt. Du får bli en del av et fellesskap som ikke er så stort, og du vil få ledere som ønsker å bruke tid sammen med deg og bli kjent med deg. Velkommen inn i fellesskapet med andre flotte ungdommer!

 

Trygg på Jesus - Trygg på seg selv

Vi ønsker at hver enkelt skal oppleve at de blir tatt på alvor og kan komme med sine spørsmål og tanker.

Målet er at det vi underviser om skal være relevant for livet, og at det ikke bare handler om å lære mange ting om kristendommen. 

Konfirmasjon 2024

Undervisning

Annenhver fredag kl 17:00 - ca.18:30 møtes konfirmantene til undervisning i Frikirken. Tema som tas opp er følgende:

  • Innføring i kristen tro, inkl. trosbekjennelse, dåp og nattverd
  • Innføring i Bibelen, tolkningsspørsmål og forholdet til Bibelen som Guds ord
  • Guds farshjerte og moderlige kjærlighet og vår identitet som Guds barn
  • Det kristne livet og troens innvirkning på f.eks. forbruk, etikk, urettferdighet
  • Grensesetting for seg selv og andre og forholdet til reklame, sosiale medier og populærkultur
  • Kristne praksiser som bønn, tilbedelse, fellesskap og faste
  • Kristen tro og seksualitet og kropp

Mer info om datoer for oppstart og samlinger kommer senere.

 


Konfirmasjon 2024

.

FUN

Annenhver fredag kl 18:30 etter undervisninga samles vi til ungdomskveld der det blir aktiviteter, fellesskap, noe godt å spise og en andakt.

Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre ungdommer og bli kjent med Jesus. Så heng igjen i kirka når vi er ferdig med konfirmatsamliinga :D 

Påmelding

Hvis du ønsker å melde deg på for konfirmasjon i Namsos Frikirke skoleåret 24/25, så ta kontakt med menighetsarbeider Gjermund Aglen 957 444 78/ gjermund.aglen@frikirken.no

Powered by Cornerstone