Andakter/Ukas andakt: La dere forvandle (uke 43)

Ukas andakt: La dere forvandle (uke 43)

Av Gjermund Aglen

foto: Rita Aglen

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Rom. 12, 1-2


Dette er vers som har vært mye misbrukt opp igjennom tiden. De har vært brukt for å kontrollere mennesker, holde dem isolert i frykt for verden, bundet dem til kulturelle uttrykk og menneskers bud og regler – ingen tvil om det! Men Bibelens ord blir ikke ugyldige selv om noen misbruker dem.

For at vi skal kunne dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne, så må vi forvandles. I oss selv har vi dårlig dømmekraft, ofte kanskje stor dømmevilje; men dårlig dømmekraft. Skal vi forvandles, så skjer det ved at sinnet fornyes. Vår tanke, vår fornuft, vår kjærlighet, vår lidenskap, selve kjernen i oss må fornyes. Bibelen snakker om at vi må få et nytt hjerte, og i Bibelen betyr hjerte noe langt mer enn det betyr i vår kulturelle kontekst i dag. I Bibelen er ikke hjertet først og fremst følelsene dine, hjertet er sentrum i deg, det er der du føler, der du tenker, det er det som styrer tanker, følelser og handlinger.

Gud vil ikke bare pusse opp den ytre oppførselen, det synlige; han ser at jeg trenger en ny kjerne. Et nytt verdensbilde, et nytt mentalt kart å navigere etter.

Jeg tror mange av oss går med en ufred, en kamp i oss fordi vi prøver å få Jesus, Den Hellige Ånd, Guds Ord til å passe inn i et verdensbilde som er likt det samfunnet rundt oss har, og det er litt som å få den firkantede klossen inn i det runde hullet i putteboksen.

Vi lever i en verden som ikke forteller oss sannheten. Det bør er være en ukontroversiell påstand. Sosiale medier, reklame og influensere forteller oss hva som er galt med oss, og har (tilfeldigvis) løsningen på våre problemer til salgs! Vi blir kontinuerlig fortalt hva vi må gjøre for å oppnå lykke, fred, frihet, tilfredsstillelse, hva det nå er som vi egentlig søker… Og vi blir fortalt hva som er galt med oss, ettersom vi ikke oppnår dette.

Ukas andakt: La dere forvandle (uke 43)

I boka «Live no lies» skriver John Mark Comer om de tre tingene Bibelen beskriver som våre fiender, de som saboterer vår fred, som ødelegger oss, som hindrer oss i å følge Jesus. De tre er, for å bruke et kristeligøst språk; djevelen, kjødet og verden. Kjødet i Bibelen er ikke kroppen (så oversettelsen «kjøtt og blod» er kanskje ikke så god?), det er vår onde natur, det falne, det som er ødelagt i oss. De fleste er klar over at de har en sånn, hvis du tror du ikke har det, så spør de menneskene som lever sammen med deg!

Comer beskriver fiendens taktikk, hans strategi for å ødelegge mennesker og samfunn, og den er like enkel som den er genial. «Deceptive ideas that play to disordered desires, which are normalized in a sinful society». Altså: Villedende ideer som spiller på forstyrrede/uordnede ønsker, som er normaliserte i et syndefullt samfunn.

Ideer har makt, stor makt. De former enkeltmenneskers verdensbilde, de former grupper, ja hele samfunn. Men ideen har bare makt så lenge noen tror på den. Det er utrolig hvor mye dritt et menneske tåler å få slengt etter seg, når en er trygg på at det ikke er sant. Du tåler å høre at du er feit og stygg, hvis du er trygg på at det ikke stemmer. Problemet oppstår når du er enig med påstanden, når du tror på ideen. Det er da mobbing blir effektivt, det er da negativ sosial kontroll fungerer, det er da vi tar livsvalg som ikke er gode for oss.

Vi trenger å få våre sinn fornyet, vi trenger å høre Guds sannhet, og tro den. Jeg tror Gud har en god vilje for oss, jeg tror han har gode svar på våre spørsmål. Jeg tror mindre og mindre på lettvinte svar, men ikke desto mindre tror jeg det fins svar og mange av dem kan finnes. Jeg tror Bibelen er en brønn, som Tore Thomassen sa på konfirmantleir, jeg tror Guds Sannhet kan fornye våre sinn, kan endre våre mentale kart. Vi trenger ikke gå usikre omkring, i konstant tvil om hva som er godt og ondt. Vi trenger heller ikke å gå skråsikre omkring, men jeg tror vi kan få være trygge. Trygge på at Guds vilje er god, også når den innebærer at vi må ofre ting, gi avkall på ting, når vi må bære fram kroppen som et levende offer. Når vi må gi oss selv, ånd sjel og kropp til ham. Jeg tror ikke vi finner svar på alle spørsmål, men også når vi ikke finner svaret, kan vi være trygge på at Gud er god og har et godt svar. Men at vi ikke finner svar på alt, betyr ikke at vi ikke skal ta på alvor de svarene vi finner, også når de er ubehagelige for kjødet eller verden.

Innrett dere ikke etter den nåværende verden.

Ikke kjøp løgnene, ikke naviger etter verdens kart.

Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Vi trenger at sinnet fornyes, vi trenger et nytt mentalt kart, et nytt verdensbilde; en ny virkelighetsforståelse.

For den som kan lese engelsk, anbefales boka «Live No Lies». For den som kan lese i det hele tatt, anbefales Bibelen. For alle, anbefales å leve i et fellesskap, et samfunn som lever sammen med Jesus og som snakker sant til hverandre, som er åpent for spørsmål, og som også er åpent for svar. Guds sannhet tåler våre spørsmål!

 

Powered by Cornerstone