Andakter/Ukas andakt: Hellig (uke 44)

Ukas andakt: Hellig (uke 44)

 

Av Gjermund Aglen

 

«For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.»

1. Tess. 4, 7-8

 

Vi er kalt til et hellig liv, et annerledes liv, et liv etter Guds plan og vilje. Dette skriver Paulus. Han som snakker om rettferdiggjørelse ved tro, han som snakker om at vi er frelst av nåde, ved tro. Likevel kan han altså skrive dette.

 

Det betyr noe hvordan du lever. Det betyr noe hvordan du forvalter dette ene livet, disse få årene du har blitt betrodd å leve i denne verden. Ditt liv er ikke ubetydelig, hverken for Gud eller mennesker.

Gud har kalt deg til et hellig liv, et liv i etterfølgelse av Jesus, et liv i etterfølgelse av Guds gode vilje; uttrykt i Hans eget ord.

 

Blir ikke dette litt i overkant lovisk? Nei! Fordi dette kallet ikke er et kall til frelse, det er ikke en vei til Guds rike som går gjennom gjerninger eller tvungen hellighet. Frelsen, inngangen til Guds rike, kan ikke oppnås ved gjerninger. Av nåde er du frelst, ved tro!

 

Men fordi du hører Jesus til, fordi du er en del av Guds familie, en borger av Guds rike, har Gud kalt deg til et hellig liv. Han har en god plan for deg, det handler ikke først og fremst om at du skal ha det godt her i livet, men at ditt liv her skal bære gode frukter.

Du er kalt til et hellig liv, på alle livets områder. Du er kalt til å leve hellig i dine relasjoner til andre mennesker, i din arbeidssituasjon, i ditt ekteskap eller i ditt singelliv, i din familie, i din menighet og blant dine venner utenfor menigheten. Du tilhører en hellig Gud, du har ikke oppnådd den tilhørigheten gjennom dine prestasjoner, men den tilhørigheten får konsekvenser. Et samliv med Gud, med Hans ord, men Hans folk vil gjøre noe med deg. Dette kalles helliggjørelse, du er hellig fordi du hører Gud til, samtidig er du kalt til å leve denne helligheten ut!

I dag blir vi ofte stilt overfor tydelige alternativer; enten/eller. Religion eller vitenskap, lov eller evangelium, rettferdighet eller nåde, kjærlighet eller sannhet, nåde eller hellighet… Svært ofte er slike alternativer falske, motsetningen er konstruert. Det finnes ingen kjærlighet uten sannhet og det finnes intet evangelium uten loven.

 

Du trenger ikke å bli god nok for å komme til Jesus, du trenger ikke å prestere noe for å motta Hans frelse. Men Han har et kall over ditt liv, et kall til noe bedre, noe annerledes enn det du kanskje kan prestere av deg selv.

En nådeforkynnelse som fornekter kallet til et hellig liv er på frammarsj i enkelte sammenhenger både her hjemme og «over dammen». Ofte har denne forkynnelsen en rot blant mennesker som setter større lit til Den Hellige Ånds direkte tiltale, enn til Bibelens skrevne ord. Men Paulus sier: «Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.»

I Kristus er du hellig; lev derfor hellig!

https://www.youtube.com/watch?v=QASREBVDsLk

Powered by Cornerstone