Andakter/Ukas andakt: Uenig (uke 36)

Ukas andakt: Uenig (uke 36)

 

Av Gjermund Aglen

 

«Han tok imot gullet, formet det med meisel og støpte en kalv. Så ropte de: «Dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra Egypt!» Da Aron så det, bygde han et alter foran kalven og ropte ut: «I morgen er det fest for Herren!»» 

2. Mos. 32, 4-5

Noen ganger møter vi utfordrende og vanskelige ting i Bibelen. Gud gjør ting vi ikke forstår, Paulus sier ting vi ikke liker, Jesus kommer med lignelser som har et budskap som er ubehagelig og han behandler mennesker på måter som opprører oss. Les evangeliene, og du vil oppdage at svært mye av det som mange opplever som kontroversielt i kristendommen kommer direkte fra Jesus selv.

Hva gjør vi når Gud ikke er enig med oss? Hva gjør vi når vi ikke liker det Han sier og gjør?

Noen velger å leve i fornektelse; «Min Gud er ikke slik!», og søker å bortforklare det ubehagelige. Andre velger å gå bort «Hvis Gud er slik, kan jeg ikke være kristen!».

Vi vet hvordan vi vil ha Gud! Det visste også israelittene i ørkenen. De hadde et bilde av hvordan en gud var, og forlangte at Gud skulle være slik. De prøvde å støpe ham inn i gull!

Da gullkalven var ferdig sa folket at dette er guden som har ført oss ut av Egypt, og Aron sier «i morgen er det fest for Herren»; det står faktisk «for YHWH». Israelittene laget seg ikke en ny gud da de støpte kalven, de lagde seg et bilde av Gud, av YHWH. De formet Gud i sitt bilde.

Når vi justerer Gud, når vi velger å se bort ifra det Gud gjør og sier, det Jesus forkynner som ikke passer vår kultur, våre følelser, vår rettferdighetssans eller vår moral, gjør vi det samme. Vi skaper en gud i vårt eget bilde.

Hvis du tror på en gud som bestandig er enig med deg; tror du sannsynligvis på en gud du har diktet opp selv!

Guds veier er ikke våre veier, Guds tanker er ikke våre tanker, Guds rettferdighet er ikke vår rettferdighet og Guds kjærlighet er ikke vår kjærlighet.

Gud har gode grunner for det Han gjør og sier, og at vi prøver å finne dem og forstå dem, er godt! Å studere Guds ord, og sette seg inn i konteksten for å forklare det som er vanskelig å forstå, er godt, og vi bør gjøre mer av det! Men selv når vi ikke lykkes med det, når vi ikke klarer å forstå, når vi ikke skjønner hvorfor Gud gjør og sier som Han gjør og sier, kan vi stole på Ham! Ikke en blind tro, som svelger alt ute å tenke, men en tillit til en som har vist seg tilliten verdig. Tillit i det vi ikke forstår, fordi det vi forstår gir oss grunn til å tro.

Gud er ikke den far vi ønsker oss, men den far vi trenger. Jesus er ikke den frelseren vi ønsker oss, men den frelseren vi trenger. Den Hellige Ånd er ikke den kraften vi ønsker oss for å forandre verden rundt oss, men den personen som virker i oss, med kraft, for å forandre oss.

Jeg trenger en Gud som er uenig med meg, når jeg velger feil. Jeg trenger en Gud som former meg i sitt bilde, ikke en jeg har formet i mitt.

«Gud er Gud om alle land lå øde, Gud er Gud om alle mann var døde.»

Petter Dass 1698.

Powered by Cornerstone