Tiden framover i menigheten

I tråd med regjeringens anbefalinger, ønsker vi som kirkesamfunn å gjøre vårt for å hindre spredning av koronaviruset.

Vi er avhengige av at de som kommer til kirka og blir med i fellesskapet, er med på dugnaden for å holde smitten nede. De viktigste punktene er god håndhygiene og nok avstand til hverandre. Har du symptomer, må du holde deg hjemme.

Vi fortsetter med bønnemøter og gudstjenester i kirka og ser viktigheten av å samles og ha et åndelig fellesskap i tillegg til møtepunktene vi har i hjemmene.


Menighetsrådet hadde den 7. november et ekstraordinært møte der de vedtok, etter nasjonale rettningslinjer, at vi fra uke 46 (9. nov.) gjennomfører gudstjenester framover med maks 50 personer. 

Det betyr følgende:

  • Påmelding på sms til pastor Bjørn R. Stien mob. 906 94 109 før påfølgende søndag. Viktig at det skrives fornavn på alle som dere ønsker å melde på, i meldingen. Om du har meldt deg på og ikke får til å komme, er det viktig at du gir beskjed om det.
  • Møt opp i god tid, sprit hendene og finn plass i salen, minst en stol til de andre (de i samme husstand sitter sammen).
  • Unngå å bli stående igjen i salen eller gangen etter møtet.
  • Vi oppfører til å gå ut hvis dere ønsker å snakke sammen med andre. Inviter gjerne noen hjem på kirkekaffe/middag. (max 5 stk)

Vi håper og tror at vi får fortsette med møter framover og ønsker både små og store velkommen til kirka for å delta i felleskapet. Følg med på kalenderen og på facebooksiden vår for å oppdatere deg om møtene vi har og evnt endringer.


 

Eldsterådet vedtok på møte den 3. November at vi framover ikke gjennomfører kirkekaffe og nattverd pga økt smitterisiko. 

Ønsker dere å feire en smittevennlig nattverd i heimen, finner dere en veiledningsvideo her. 

 

 

 

 

 

 

 

Private samlinger og fellesskap i heimene:

Du kan nå ha inntil 5 personer fra forskjellige husstander (er alle fra samme husstand kan det være flere) på besøk hjemme der man holder minst 1 meters avstand og har gode rutiner for hygiene. (På slike samlinger trenger man ikke å føre lister)

Det sosiale og åndelige fellesskapet er veldig viktig. Spesielt for de som bor alene. Her kan man dele Guds ord, be sammen, dele livets gleder og sorger og feire nattverd (se video over). Så hvis du ikke allerede er med i en husgruppe eller bruker å samles til bønnemøte, er det kanskje en ypperlig anleding til å begynne. Kanskje du kan invitere noen hjem på et enkelt bønnemøte? Om du ønsker å bli med i en husgruppe, ta kontakt med diakonleder Bernt Bendiksen mob. 412 10 586.

Alle trenger et menighetsfellesskap for å vokse og utrustes som en Jesu etterfølger. La oss bruke denne tiden framover til å virkelig leve menighet der vi viser hverande omsorg og nestekjærlighet. 

Tiden framover i menigheten

 

 

 

 

 

 

Tro på hjemmebane

fribu.no ligger flere ressurser om det å ha tro på hjemmebane. 

 Å ha en bevisst tro i heimen er uansett viktig for en trygg og stabil tro hos barna. Let deg fram på den siden og bli en heim der tro er en naturlig del i hverdagen! :D 

Hvis du har spørsmål angående tro på hjemmebane, ta kontakt med medarbeider Rita Aglen mob 94 27 62 71.

 

Her er noen andre tips på hva du kan gjøre mens det er restriksjoner:

Tiden framover i menigheten
  • Søk fellesskap med Gud der du befinner deg i hverdagen.

  • Bruk tid på bibel, bønn og tilbedelse og lovsang (om du spiller selv eller hører på Spotify/Youtube).

  • Bruk bibel-appen "Youverson" der man alene eller sammen med andre kan følge leseplaner, få insirasjon og dele med andre oppmuntringer i hverdagen.

  • Søk opp en god podcast/tale på nettet.

(Du kan høre en av våre egne taler som ligger her på hjemmesiden eller du kan finne gode podcaster med stødig undervisning/forkynnelse du kan følge på de forskjellige podcast-appene. F.eks. Damaris Norge.) 

 

Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt med Bjørn 906 94 109 eller Gjermund 957 444 78. 

Guds gode fred være med deg der du er!

 

Innom for første gang? / First time here?

Vi gleder oss stort når vi kommer i kontakt med nye mennesker! 

På denne siden kan du lese mer om hvem vi er,
finne ut hva vi gjør og hvilke møter vi har gjennom uka.

Kom gjerne innom, eller ta kontakt på e-post eller mobil.

For english press here

Powered by Cornerstone